REKLAMA

ZORTRAX S.A.: Przydział obligacji serii H

2021-12-07 16:17
publikacja
2021-12-07 16:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-07
Skrócona nazwa emitenta
ZORTRAX S.A.
Temat
Przydział obligacji serii H
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 34/2021 z dnia 22 listopada 2021 r., że w dniu 6 grudnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału 3 340 (trzech tysięcy trzystu czterdziestu) sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą „H”, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej wynoszącej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda obligacja i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3 340 000 PLN (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) złotych, oprocentowanych według rocznej stopy procentowej wynoszącej 10% („Obligacje”). Środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-07 Mariusz Babula Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki