REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ZORTRAX S.A.: Podjęcie przez Zarząd Zortrax S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji serii H

2021-11-22 11:20
publikacja
2021-11-22 11:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-22
Skrócona nazwa emitenta
ZORTRAX S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd Zortrax S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji serii H
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) informuje, że w dniu 22 listopada 2021 roku podjął uchwałę o emisji przez Spółkę, poprzez skierowanie propozycji nabycia do maksymalnie 149 wybranych inwestorów, obligacji zwykłych na okaziciela serii H, w liczbie do 8.000 (osiem tysięcy), o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda („Obligacje”). Łączna maksymalna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie więcej niż 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych).
Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 6 grudnia 2021 roku po cenie emisyjnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację. Cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa wartości nominalnej jednej Obligacji.

Próg dojścia emisji Obligacji do skutku określono jako 1.500.000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Obligacje zostaną wyemitowane jako niezabezpieczone. Cel emisji Obligacji nie został określony.

Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 6 czerwca 2023 roku.

Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Spółka nie będzie się ubiegać o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-22 Mariusz Babula Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki