REKLAMA

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zwiększenie limitu dostępnego finansowania w umowie kredytowej zawartej przez PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o.

2022-05-23 19:52
publikacja
2022-05-23 19:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-23
Skrócona nazwa emitenta
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Temat
Zwiększenie limitu dostępnego finansowania w umowie kredytowej zawartej przez PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku, ZE PAK SA („Spółka”) informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o. (spółka zależna od Spółki) („Kredytobiorca”) zwiększyła kwotę dostępnego finansowania w Umowie zawartej z bankiem EFG Bank Ltd. z siedzibą w Zurychu. Kwota dostępnego kredytu została zwiększona o 125 mln złotych tj. do kwoty 300 mln złotych. Pozyskane środki będą służyły finansowaniu projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzania i wykorzystania zielonego wodoru, realizowanych przez spółki zależne od Kredytobiorcy. Warunki finansowe oraz pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie odbiegają od warunków rynkowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-23 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2022-05-23 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki