REKLAMA

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zawarcie Listu intencyjnego z Orsted Wind Power

2021-10-14 18:14
publikacja
2021-10-14 18:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Temat
Zawarcie Listu intencyjnego z Orsted Wind Power
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
ZE PAK SA („Spółka”) informuje, że w dniu 14 października 2021 roku Spółka podpisała z Orsted Wind Power A/S z siedzibą w Fredericia, Dania („Orsted Wind Power” łącznie ze Spółką „Strony”) List Intencyjny.

Intencją Stron jest realizacja i rozwój projektów farm wiatrowych w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Współpraca będzie rozwijana poprzez spółki joint venture, w których obie Strony będą posiadały po 50% udziałów. Strony planują wspólne przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej dla projektów morskich farm wiatrowych w najbliższym postepowaniu rozstrzygającym, prowadzonym zgodnie z art. 27d i nast. ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Strony zamierzają określić warunki współpracy w Umowie Wspólników („Umowa”), która jest przedmiotem negocjacji oraz w innych umowach, które zostaną wynegocjowane i zawarte w wykonaniu Umowy.

Realizacja celu opisanego w Liście Intencyjnym uzależniona jest od spełnienia warunku zawieszającego w postaci wydania przez właściwy organ antymonopolowy decyzji udzielającej Stronom bezwarunkowej zgody na współpracę lub upływu ustawowego terminu, w którym organ antymonopolowy powinien wydać decyzję wyrażającą taką zgodę, po upływie którego zgodę uważa się za wydaną z mocy prawa.

O kolejnych istotnych etapach procesu Spółka poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-14 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2021-10-14 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki