REKLAMA

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Wyniki aukcji rynku mocy

2019-12-06 13:34
publikacja
2019-12-06 13:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-06
Skrócona nazwa emitenta
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Temat
Wyniki aukcji rynku mocy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) niniejszym raportem informuje o wynikach aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2024, przeprowadzonej w dniu 6 grudnia 2019 roku („Aukcja”), w której uczestniczyły aktywa z Grupy ZE PAK SA.

Grupa zakontraktowała łącznie 628MW obowiązku mocowego („OM”). Cena zamknięcia Aukcji, która zakończyła się w 5 rundzie, mieści się w przedziale od 235,91zł/kW/rok do 269,58 zł/kW/rok. Cena zamknięcia Aukcji zostanie podana do publicznej wiadomości przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA w terminie określonym w Ustawie z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy („Ustawa”) .

Aktywa wytwórcze Grupy ZE PAK SA, uczestniczące w Aukcji jako istniejące jednostki wytwórcze zawarły umowy mocowe na jeden rok dostaw, kontraktując w ten sposób łączny obowiązek mocowy w ilości 588MW.
Ponadto, w wyniku Aukcji Grupa ZE PAK SA zawarła umowę mocową na 17 lat dostaw, kontraktując 40MW obowiązku mocowego dla nowej jednostki rynku mocy wytwórczej (z uwzględnieniem tzw. „green bonus”).

Wygrana w Aukcji oznacza, że moc dyspozycyjna wynikająca z OM będzie pozostawała w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu lub do dostawy określonej mocy do systemu w okresie objętym umową mocową.

Ze względu na przepisy Art. 39 Ustawy, mówiące o tym, że to Prezes URE ogłasza ostateczne wyniki aukcji, powyższy zakontraktowany OM dla Grupy nie jest ostateczny, a zawarte w wyniku wygranej aukcji głównej na 2024 rok umowy mocowe są do czasu tego ogłoszenia warunkowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-06 Henryk Sobierajski Prezes Zarządu
2019-12-06 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki