REKLAMA

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Rejestracja zmian Statutu ZE PAK SA

2022-06-14 17:28
publikacja
2022-06-14 17:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_ZE_PAK_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-14
Skrócona nazwa emitenta
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu ZE PAK SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZE PAK SA („Spółka”) informuje o powzięciu informacji, iż Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji w dniu 14 czerwca 2022 roku zmian Statutu Spółki, przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA w dniu 10 marca 2022 roku, polegających na uchyleniu dotychczasowej treści Statutu Spółki w całości a następnie uchwaleniu nowej treści oraz przyjęciu tekstu jednolitego Statutu ZE PAK SA.

Uchwałą nr 1270/2022/VIII, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie zmian do Statutu a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwałą nr 3 z dnia 10 marca 2022 roku, przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Statut ZE PAK S.A..pdfStatut ZE PAK S.A..pdf Tekst jednolity Statutu ZE PAK SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-14 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2022-06-14 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
2022-06-14 Katarzyna Sobierajska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki