ZBP: Stwierdzenie nieważności umowy o kredyt w CHF rodzi niekorzystne skutki dla obu stron

Wyrok TSUE nie powtarza opinii rzecznika i nie rozstrzyga o abuzywności kredytów walutowych. Po unieważnieniu umowy kredytowej bankowi przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego kapitału oraz roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tego kapitału - poinformował ZBP we wtorkowym komunikacie.

(fot. Marek Wisniewski / Puls Biznesu)

"Wyrok TSUE jest odmienny od opinii Rzecznika Generalnego w przedmiocie przekształcenia kredytów walutowych w kredyty złotowe z pozostawieniem stawki LIBOR oraz możliwości zastosowania przepisów dyspozytywnych" - napisano w przygotowanej przez Zespół Prawno-Legislacyjny ZBP ocenie prawnej ubiegłotygodniowego wyroku TSUE.

Według ZBP Trybunał sceptycznie odniósł się do możliwości przekształcenia w ten sposób kredytów.

"Trybunał nie podzielił opinii Rzecznika Generalnego, który jako alternatywę do nieważności stawiał przekształcenie kredytów walutowych w kredyty złotowe z pozostawieniem stawki LIBOR. Trybunał podzielił natomiast obawy wyrażone przez sąd krajowy i dlatego nie potwierdził opcji uznania umowy za kredyt w PLN oprocentowany według LIBOR. Zdaniem Trybunału opcja przekształcenia kredytów walutowych w kredyty złotowe z pozostawieniem stawki LIBOR mogłaby być zbyt daleko idącą ingerencją w charakter głównego przedmiotu umowy" - napisano w komunikacie.

Według Zespołu Prawno-Legislacyjnego ZBP sąd krajowy powinien zająć stanowisko, czy unieważnienie umowy wywołałoby niekorzystne skutki dla konsumenta. ZBP ocenia, że upadek umowy w wyniku stwierdzenia jej nieważności prowadzi do niekorzystnych skutków dla obu stron umowy.

"Bankowi przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego kapitału oraz roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tego kapitału. Przez czas ustalony w umowie, kredytobiorca mógł bowiem korzystać z oddanego mu kapitału, natomiast bank nie mógł żądać jego zwrotu przed nadejściem terminu określonego w umowie. To świadczenie banku ma również swoją wartość, której zwrotu bank może domagać się na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu" - napisano.

"Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność ma charakter konstytutywny i dopiero z chwilą uprawomocnienia wyroku stwierdzającego nieważność zaczyna biec termin przedawnienia w zakresie rozliczenia stron, który dla banku wynosi 3 lata. W przypadku unieważnienia umowy roszczenie banku mogłoby istotnie przewyższyć stan zobowiązań, który istniałby przy utrzymaniu umowy w mocy" - dodano.

ZBP ocenił, że wyrok TSUE dotyczy wyłącznie sytuacji, w której sąd krajowy uprzednio stwierdzi abuzywność danego postanowienia umownego.

"Do wyłącznej kompetencji sądów krajowych należy więc ocena, czy dane postanowienie umowne w okolicznościach danej sprawy może zostać uznane za abuzywne. Oznacza to, że każda klauzula musi być indywidualnie badana przez sąd krajowy na gruncie danego stanu faktycznego i w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy" - napisano w komunikacie.

Według ZBP Trybunał nie rozstrzygał o abuzywności kredytów walutowych, w tym nie rozstrzygał o abuzywności postanowień umownych w sprawie będącej przedmiotem zapytania sądu odsyłającego.

"TSUE jednoznacznie przesądza, że to do sądów krajowych należy rozstrzyganie, czy dane postanowienie w okolicznościach zawisłej przed nim sprawy może zostać uznane za abuzywne. TSUE wyznaczył pewną linię interpretacyjną dyrektywy 93/13, którą sądy krajowe powinny się kierować, w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonej przez siebie indywidualnej oceny stanu faktycznego sprawy dojdą do przekonania, iż dane postanowienie umowne jest abuzywne" - napisano w komunikacie.

Zdaniem bankowców ZBP TSUE wyraźnie dopuszcza możliwość uzupełniania przez sąd krajowy luk w umowie spowodowanych usunięciem postanowienia uznanego za abuzywny przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym, w sytuacji, gdy usunięcie abuzywnego warunku zobowiązywałoby sąd krajowy do niekorzystnego dla konsumenta unieważnienia umowy w całości. (PAP Biznes)

seb/ gor/

Źródło: PAP Biznes

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
7 41 kwr

"banki.będą miały roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału" to twierdzenie nie ma absolutnie żadnej podstawy prawnej. Żadnej. Jest dokładnie odwrotnie: art. 224 KC mówi, że posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do zwrotu korzyści uzyskanych z cudzego majątku. Nie sposób przypisać kredytobiorcom złej wiary, jedynym, który działał w złej wierze był bank, bo to bank zamieścił w umowie nieuczciwe postanowienia na których chciał się nadmiernie wzbogacić.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
33 10 jacek-19

Tu nie ma nic z dobra wiara . Kredyt (gotowke) miales i z niej korzystales , bo kupiles mieszkanie , dom . I za to korzystanie nalezy sie zaplata . "To świadczenie banku ma również swoją wartość, której zwrotu bank może domagać się na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu" - tu przy nienaleznym korzystaniu mozna zadac % jak przy przeterminowanej splacie np. podatku .

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 21 kwr odpowiada jacek-19

Nie masz pojęcia o czym piszesz. Odsetki za nieterminową zapłatę podatku są zapisane w prawie. Podaj przepis prawa, na mocy którego bankom należy się zapłata "za korzystanie z kapitału". Nie możesz? I tyle Twojej wiedzy.
Odsetki przy nienależnym świadczeniu należą się od daty określonej w wezwaniu do zwrotu. Czy banki wezwały kredytobiorców do zwrotu? Nie. I nie mogą tego zrobić przed prawomocnym zakończeniem procesu, bo tym samym uznałyby słuszność ich roszczeń i nieważność umowy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 18 marekrz odpowiada jacek-19

Bank miał wiele szans, by dogadać się z klientem i wyjść na swoje. Nie zrobił tego i prawo będzie dla niego brutalne. Sami tego chcieli.

! Odpowiedz
0 1 marianpazdzioch

W takim razie lepiej spieszcie się frankowicze, bo banki tak szybko odchodzą...

! Odpowiedz
5 27 jkl777

Kochane ZBP, zeby wam sie ten "kapital" nie przedawnil, bo zostaniecie z reka w DUDZIE.

! Odpowiedz
6 25 marianpazdzioch

A to nie jest tak, że sąd może oddalić to roszczenie za wynagrodzenie za korzystanie z kapitału z racji na oszukańczy charakter umowy?

! Odpowiedz
33 17 michalshk

Oszukańczy charakter umowy nagle się zrobił gdy frank podrożał. Do tego czasu umowa miała bardzo dobry i korzystny charakter.

! Odpowiedz
6 19 jkl777 odpowiada michalshk

Oszukanczy charakter byl ZAWSZE, moment jego wykorzystania zalezy od POszkodowanego. Jego swiete PRAWO!

! Odpowiedz
0 19 palestrina

z chęcią oddam kapitał odrazu po przewalutowaniu, a odsteki które zapłaciłem uznam za wynagrodzenie dla banku z tytułu korzstania z kapitału. ide na to ,

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIBOR 6M 0,0000 1,7900%
2019-10-10
WIBOR 3M 0,0000 1,7200%
2019-10-10
LIBOR 3M CHF -0,0078 -0,7830%
2019-10-04
EURIBOR 3M 0,0000 -0,4180%
2019-10-11