REKLAMA

ZASTAL SA: Zmiany w Zarządzie Spółki

2021-01-19 13:35
publikacja
2021-01-19 13:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorys_Wojciech_Kowalski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-19
Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA
Temat
Zmiany w Zarządzie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zastal SA informuje, że w dniu 19 stycznia 2021r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła z dniem 19 stycznia 2021r. uchwałę w sprawie odwołania ze składu Zarządu Spółki Pana Grzegorza Wronę. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, iż z dniem 19 stycznia 2021r. powołuje do składu Zarządu Spółki oraz powierza funkcję Prezesa Zarządu Panu Wojciechowi Kowalskiemu.

Życiorys Pana Wojciecha Kowalskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu

Podstawa prawna:
par.5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Życiorys Wojciech Kowalski.pdfŻyciorys Wojciech Kowalski.pdf Życiorys Wojciech Kowalski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-19 Wojciech Kowalski Prezes Zarządu Wojciech Kowalski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki