ZASTAL SA: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA

2020-06-16 18:23
publikacja
2020-06-16 18:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_RN_ZASTAL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
polityka_wynagrodzen_czlonkow_zarzadu_i_rn_zastal_sa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-16
Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal przekazuje w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 4/2020, sprawozdanie Rady Nadzorczej w załączeniu do projektu uchwały nr 6/2020 oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w załączeniu do projektu uchwały nr 18/2020.
Załączniki
Plik Opis
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RN ZASTAL.pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RN ZASTAL.pdf sprawozdanie z działalności RN Zastal SA
polityka wynagrodzeń członków zarządu i rn zastal sa.pdfpolityka wynagrodzeń członków zarządu i rn zastal sa.pdf sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-16 Grzegorz Wrona Prezes Zarządu Grzegorz Wrona
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki