REKLAMA

ZASTAL SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

2020-01-30 17:35
publikacja
2020-01-30 17:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że raporty okresowe w 2020 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach :

1.Raporty kwartalne:
- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 01.06.2020r.
- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 30.11.2020r.

2.Raport półroczny:
- Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2020 roku -30.09.2020r.

3.Raport roczny:
- Jednostkowy raport roczny za rok 2019- 30.04.2020r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z par.79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka nie będzie przekazywała jednostkowego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał roku obrotowego 2020.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-30 Dariusz Stodolny Prezes Zarządu Dariusz Stodolny
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki