REKLAMA

ZASTAL SA: Korekta raportu bieżącego nr 14/2020 "Powołanie członków Rady Nadzorczej Zastal SA".

2020-10-13 00:05
publikacja
2020-10-13 00:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
cv_Robert_Mrowka.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-13
Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 14/2020 "Powołanie członków Rady Nadzorczej Zastal SA".
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zastal SA ("Emitent") informuje, że w załączniku do raportu bieżącego nr 14/2020 dotyczącym przekazania do wiadomości publicznej życiorysów członków Rady Nadzorczej Emitenta, wystąpiła omyłka, która dotyczy życiorysu jednego z członków Rady Nadzorczej - Pana Roberta Mrówki.
Poprawny życiorys Pana Robert Mrówki pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
par.5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
cv Robert Mrówka.pdfcv Robert Mrówka.pdf Informacje dotyczące Pana Roberta Mrówki członka Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-13 Grzegorz Wrona Prezes Zarządu Grzegorz Wrona
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki