REKLAMA

ZASTAL SA: Korekta raportu bieżącego nr 14/2019.Powołanie komitetu audytu.

2019-11-26 16:57
publikacja
2019-11-26 16:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-26
Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 14/2019.Powołanie komitetu audytu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zastal SA niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 26 listopada 2019r.
W raporcie omyłkowo wpisano w składzie Komitetu Audytu przy nazwisku Pana Błażeja Wasielewskiego członek niezależny, powinno być członek zależny.

Sformułowanie przed korektą :
2. Błażej Wasielewski- Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,

Sformułowanie po dokonaniu korekty:
2. Błażej Wasielewski - Członek Komitetu Audytu, członek zależny,

Pełna treść raportu bieżącego nr 14/2019 po korekcie:
Zarząd Zastal SA, działając na podstwie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017r., poz. 1089) informuje, iż na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2019r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w składzie:
1. Wiesława Wałdowska - Trzciałkowska - Przewodnicząca Komitetu Audytu, członek niezależny,
2. Błażej Wasielewski - Członek Komitetu Audytu, członek zależny,
3. Marta Wojciechowska - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny.

Spółka Zastal SA, informuje, iż Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań fnansowych,
b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki,
c) większość członków komitetu audytu, w tym przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Spółka informuje, że zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-26 Dariusz Stodolny Prezes Zarządu Dariusz Stodolny
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki