REKLAMA

ZAMET S.A.: Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Zamet S.A. na kolejną kadencję.

2021-06-22 21:06
publikacja
2021-06-22 21:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_2021_08_Zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Zamet S.A. na kolejną kadencję.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: „Spółka” lub Emitent”) informuje, o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od TDJ Equity III Sp. z o.o. tj. od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, zgłoszenia do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. („dalej: Zgłoszenie”), następujących kandydatów do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji:
1. Pan Tomasz Domogała
2. Pan Czesław Kisiel
3. Pan Jacek Leonkiewicz
4. Pan Adam Toborek
5. Pani Dorota Wyjadłowska
6. Pan Tomasz Kruk.

Otrzymane zgłoszenie wraz z załączonymi do niego życiorysami zawodowymi kandydatów do Rady Nadzorczej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku, dostępne są na stronie internetowej Emitenta, pod adresem https://zametsa.com/inwestorzy/walne-zgromadzenia/

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
RB_2021_08_Zalacznik.pdfRB_2021_08_Zalacznik.pdf Zgłoszenie kandydatów do RN Zamet S.A. wraz z życiorysami zawodowymi kandydatów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-22 Adrian Smeja Wiceprezes Zarządu
2021-06-22 Rafał Komorowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki