REKLAMA

ZAMET S.A.: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Zamet S.A.

2021-06-23 15:49
publikacja
2021-06-23 15:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zgloszenie_kandydata_do_Rady_Nadzorczej_Zamet_SA_-_Marek_Buczak_(004).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zyciorys_zawodowy_kandydata_do_Rady_Nadzorczej_Zamet_SA_-_Pan_Marek_Buczak.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-23
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Zamet S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: „Spółka” lub Emitent”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Quercus TFI S.A., działającego w imieniu funduszy będących akcjonariuszami Spółki reprezentującymi co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, zgłoszenia kandydatury Pana Marka Buczaka do Rady Nadzorczej Spółki - w ramach punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. Treść otrzymanego zgłoszenia wraz z informacjami o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach oraz przebiegu pracy zawodowej zgłoszonego kandydata, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku, dostępne są na stronie internetowej Emitenta, pod adresem https://zametsa.com/inwestorzy/walne-zgromadzenia/

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Zamet SA - Marek Buczak (004).pdfZgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Zamet SA - Marek Buczak (004).pdf
Życiorys zawodowy kandydata do Rady Nadzorczej Zamet SA - Pan Marek Buczak.pdfŻyciorys zawodowy kandydata do Rady Nadzorczej Zamet SA - Pan Marek Buczak.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-23 Artur Jeziorowski Prezes Zarządu
2021-06-23 Rafał Komorowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki