REKLAMA

ZAMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku.

2021-06-29 18:32
publikacja
2021-06-29 18:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka"), działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2020 poz. 2080) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w Katowicach, w dniu 29 czerwca 2021 roku:

1/. Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie posiadający 12.984.000 akcji zwykłych na okaziciela dających 12.984.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 15,24% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz stanowi 12,26% głosów w ogólnej liczbie głosów.

2/.TDJ EQUITY III SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach, posiadający 59.770.372 akcji zwykłych na okaziciela dających 59.770.372 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 70,17% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz stanowi 56,43% głosów w ogólnej liczbie głosów.

3/. Fundusze zarządzane przez QUERCUS TFI S.A. z siedzibą w Warszawie t.j. Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Stabilny, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny, Quercus MultiStrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, posiadające łącznie 8.976.625 akcji zwykłych na okaziciela dających 8.976.625 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,54% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz stanowi 8,47% głosów w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Artur Jeziorowski Prezes Zarządu
2021-06-29 Rafał Komorowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki