REKLAMA

ZAMET S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r. oraz projektów uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte.

2021-06-29 18:26
publikacja
2021-06-29 18:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20210629_Uchwaly_podjete_przez_ZWZ_Zamet_oraz_uchwaly_niepodjete.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r. oraz projektów uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 19 ust 1 pkt 6 oraz pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2018 poz.757), Zarząd ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (,,Emitent") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Załączniki
Plik Opis
20210629 Uchwały podjęte przez ZWZ Zamet oraz uchwały niepodjęte.pdf20210629 Uchwały podjęte przez ZWZ Zamet oraz uchwały niepodjęte.pdf Uchwały podjęte przez ZWZ Zamet oraz projekty uchwał, które nie zostały podjęte

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Artur Jeziorowski Prezes Zarządu
2021-06-29 Rafał Komorowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki