REKLAMA

ZAMET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-06-02 18:05
publikacja
2021-06-02 18:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
21.06.02-ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_ZAMET.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_eWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zamet Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (Emitent), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu, ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 13:00, w Katowicach, przy ulicy Armii Krajowej 51, z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Ponadto Emitent przekazuje treść „Regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółki ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim”.
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Emitenta www.zametsa.com
Załączniki
Plik Opis
21.06.02-ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ZAMET.pdf21.06.02-ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ZAMET.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Zamet S.A.
Regulamin eWZA.pdfRegulamin eWZA.pdf Regulamin zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Artur Jeziorowski Prezes Zarządu
2021-06-02 Adrian Smeja Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki