ZAMET S.A.: Informacja o zmianie terminów publikacji raportów okresowych.

2020-04-21 19:08
publikacja
2020-04-21 19:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-21
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Informacja o zmianie terminów publikacji raportów okresowych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) w nawiązaniu do informacji przekazanej raportem nr 5/2020 oraz działając na podstawie § 80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757), w związku z § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz.U.2020 poz. 662), informuje, że:
- Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok zostanie opublikowany w dniu 26 czerwca 2020 roku (a nie jak początkowo wskazano w dn. 30.04.2020 r.)
- Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 24 lipca 2020 roku (a nie jak początkowo wskazano w dn. 29.05.2020 r.)
Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych publikowanych w 2020 roku, wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, nie ulegają zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-21 Artur Jeziorowski Prezes zarządu
2020-04-21 Adrian Smeja Wiceprezes zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki