REKLAMA

ZAMET S.A.: Informacja o istotnych działaniach restrukturyzacyjnych w spółce zależnej Emitenta – uzupełnienie informacji.

2022-08-23 15:47
publikacja
2022-08-23 15:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-23
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Informacja o istotnych działaniach restrukturyzacyjnych w spółce zależnej Emitenta – uzupełnienie informacji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do informacji przekazanej raportem nr 9/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku, informuje że w dniu dzisiejszym, spółka zależna Emitenta tj. Zamet - Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej: „Spółka”), zawarła umowę sprzedaży aktywów związanych z funkcjonowaniem zakładu produkcyjnego w Bytomiu, tj. nieruchomości zlokalizowanych w Bytomiu przy ulicy Fabrycznej 1 oraz wybranych składników majątku ruchomego. Łączna cena sprzedaży powyższych składników majątkowych wynosi 12,5 mln zł netto (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych). Wartość księgowa sprzedawanych aktywów, ujęta w księgach rachunkowych Spółki wynosi ok 8,9 mln zł netto. Powyższa transakcja sprzedaży, będzie miała zatem jednorazowy, dodatni wpływ na wynik Spółki oraz tym samym na skonsolidowany wynik Emitenta, który zostanie rozpoznany w drugim półroczu 2022 roku, poprzez rozpoznanie w tym okresie zysku w kwocie stanowiącej różnicę między ceną sprzedaży a wartością księgową. Jednocześnie, jak wskazano w treści raportu nr 9/2022, w ciężar wyniku Spółki oraz skonsolidowanego wyniku Emitenta za pierwsze półrocze 2022 roku, została ujęta rezerwa na koszty związane z restrukturyzacją zatrudnienia w wysokości 2,5 mln zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-23 Artur Jeziorowski Prezes Zarządu
2022-08-23 Rafał Komorowski WIceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki