REKLAMA

Yoshi lnnovation S.A.: Zmiana terminu zakończeniu rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym podpisanym przez spółkę zależną od emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o.

2021-07-30 12:35
publikacja
2021-07-30 12:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-30
Skrócona nazwa emitenta
Yoshi lnnovation S.A.
Temat
Zmiana terminu zakończeniu rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym podpisanym przez spółkę zależną od emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku (dot. rozpoczęcia przez spółkę zależną od emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o. negocjacji dot. możliwości i warunków jej połączenia) oraz raportu bieżącego ESPI nr 16/2021 z dnia 21 maja 2021 roku (dot. podpisania listu intencyj-nego przez spółkę zależną od emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o. w związku z prowadzonymi negocja-cjami dot. możliwości i warunków jej połączenia) informuje, iż w dniu 30 lipca 2021 roku pozyskał informację od spółki zależnej Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (dalej: "Spółka zależ-na"), że planowany termin zakończenia rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym (dalej „List Intencyjny”) podpisanym w dniu 21 maja 2021 roku pomiędzy Spółką zależną a Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Lauren Peso Polska S.A.”) uległ zmianie.
Nowy termin zakończe-nia ww. rozmów został ustalony na dzień 31 sierpnia 2021 roku.
Termin zakończenia rozmów w zakresie objętym Listem Intencyjnym został początkowo ustalony przez Spółkę zależną i Lauren Peso Polska S.A. na dzień 31 lipca 2021 roku.
Zmiana ww. terminu zakończenia rozmów została spowodowana przesunięciem terminu wyceny spółki Polymertech sp. z o. o. przez biegłego rewiden-ta i koniecznością doprecyzowania przez Spółkę zależną i Lauren Peso Polska S.A. szczegółów poten-cjalnej transakcji połączenia przedsiębiorstwa Spółki zależneji Lauren Peso Polska S.A.
O zawarciu prawnie wiążącej umowy lub porozumienia przez Spółkę zależną, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym ESPI.
Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki