REKLAMA

Yoshi lnnovation S.A.: Zawarcie umowy o współpracy i transferze technologii

2021-11-23 12:25
publikacja
2021-11-23 12:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
Yoshi lnnovation S.A.
Temat
Zawarcie umowy o współpracy i transferze technologii
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 23 listopada 2021 roku zawarł z Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (dalej „Partner") umowę o współpracy i transferze technologii (dalej: „Umowa”), której przedmiotem jest zlecenie Emitentowi przez Partnera podjęcia czynności pośrednictwa w przedmiocie pozyskiwania odbiorców technologii optymalizacji bioprocesów oferowanych przez StartUp „Bio Tech Med. Consulting” reprezentowanego przez Prof. dr n. med. Dariusza Kwolka. Jest to technologia optymalizacji bioprocesów (przyśpieszenie rozwoju komórek roślinnych i zwierzęcych), wykorzystującej oddziaływanie molekularne biopolimeru, gdzie technologia ta stanowi innowacyjne narzędzie biotechnologiczne o wykazanym oddziaływaniu na żywą materię, czyli: pojedyncze komórki, bakterie, grzyby, bakteriofagi, linie hodowli tkankowych, biom korzeniowy roślin, biom jelitowy zwierząt, powodując aktywację bioprocesów wzrostu i namnażania. Metoda jest gotowa do zastosowania i komercjalizacji, pozwalając na indywidualny dobór według parametrów inżynierii procesowej. Umowa ma charakter wyłączny na terenie Polski, Europy Wschodniej oraz Azji.
Na podstawie Umowy Emitentowi będzie przysługiwało wynagrodzenie prowizyjne netto w wysokości 30% od wartości netto każdej umowy zawartej przez Partnera z klientem pozyskanym przez Emitenta.
Umowa weszła w życie w dniu jej podpisania i została zawarta na czas określony 12 miesięcy.
Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie ww. umowy może mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta, co wypełnia przesłanki art. 17 ust. 1 MAR.
Osoby reprezentujące Spółkę: Marcin Sprawka - Prezes Zarządu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki