REKLAMA

Yoshi lnnovation S.A.: Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną od emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o. w związku z prowadzonymi negocjacjami dot. możliwości i warunków jej połączenia

2021-05-21 11:00
publikacja
2021-05-21 11:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-21
Skrócona nazwa emitenta
Yoshi lnnovation S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną od emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o. w związku z prowadzonymi negocjacjami dot. możliwości i warunków jej połączenia
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku (dot. rozpoczęcia przez spół-kę zależną od emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o. negocjacji dot. możliwości i warunków jej połą-czenia) informuje, iż w dniu 2021-05-21 pozyskał informację od spółki zależnej - Polymertech sp. z o.o.,

Na mocy zawartego Listu intencyjnego, ww. strony zgodnie potwierdziły zamiar kontynuowania dotychczas prowadzonych rozmów celem podpisania umowy/porozumienia dotyczącego możli-wości połączenia Lauren Peso Polska S.A. i Spółki zależnej, poprzez przejęcie Spółki zależnej przez Lauren Peso Polska S.A., a także ustalenia zasad jego przeprowadzenia, po uprzednim usta-leniu oraz przeprowadzeniu negocjacji dotyczących aspektów formalno-prawnych oraz bizneso-wych transakcji. Zakończenie rozmów w ww. zakresie objętym Listem intencyjnym nastąpi do dnia 31 lipca 2021 roku.

O zawarciu prawnie wiążącej umowy lub porozumienia przez Spółkę zależną, Emitent poinformu-je odrębnym raportem bieżącym ESPI

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 Marcin Sprawka Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki