REKLAMA

YOLO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok

2022-04-27 23:38
publikacja
2022-04-27 23:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-27
Skrócona nazwa emitenta
YOLO S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd YOLO S.A. z siedzibą w Pile („Spółka”) informuje o zmianie daty przekazania raportu rocznego za 2021 rok, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. Nowy termin przekazania raportu rocznego został określony na dzień 30.05.2022 r.

Przyczyną opóźnienia publikacji raportu jest konieczność opracowania sprawozdania finansowego za 2021 r., a w konsekwencji również sprawozdania z działalności za 2021 r. Jednocześnie Spółka wskazuje, że pozostaje w bieżącym kontakcie z biegłym rewidentem oraz księgowością w celu jak najszybszego przygotowania brakujących dokumentów finansowych oraz przedstawienia biegłemu rewidentowi wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji przez niego wymaganych.

Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Change of the publication date of the annual report of 2021


The Management Board of YOLO S.A. with its registered
office in Piła ("Spółka") informs about a change in the date of
submission of the annual report of 2021, about of which the Company
informed in the ESPI current report no. 10/2022 dated January 28, 2022.
The new date of publication of the annual report was set at 30.05 2022.


The cause of the delay in the publication of the
report is the necessity to prepare the financial statements for 2021
and, consequently, the report on the activity for 2021.


In addition, the Company indicates that it remains in
ongoing contact with the Certified Auditor and the Accounting Department
in order to prepare the missing financial documentation as soon as
possible and provide the Auditor with all necessary documents and
information required by them.


The publication dates of the other periodic reports
remain unchanged.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-27 Paweł Kiciński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki