REKLAMA
ZAGŁOSUJ

YOLO S.A.: Zawarcie znaczącej umowy oraz zakończenie działalności consumer finance

2021-11-05 17:42
publikacja
2021-11-05 17:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-05
Skrócona nazwa emitenta
YOLO S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy oraz zakończenie działalności consumer finance
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd YOLO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę przelewu wierzytelności z wyspecjalizowanym podmiotem z branży zarządzania wierzytelnościami („Kupujący”). Przedmiotem umowy przelewu wierzytelności jest sprzedaż całego portfela wierzytelności pożyczkowych przysługujących Spółce o łącznej wartości nominalnej 6 726 417,19 zł (słownie: 6 milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemnaście złotych i 19/100 złotych). Cena sprzedaży portfela wyniosła 1 879 366,61 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i 61/100 złotych) i zostanie opłacona przez Kupującego w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy. Pozostałe warunki ww. umowy nie odbiegają od standardów rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

Zawarcie ww. umowy przelewu wierzytelności oznacza również zakończenie przez YOLO S.A. działalności w sektorze consumer finance w Polsce, a tym samym realizację I etapu scenariusza przyjętego 29 października br. (RB 29/2021 z 29.10.2021 r. w sprawie zakończenia przeglądu opcji strategicznych)

Z uwagi na znaczącą wartość umowy oraz skutki związane z jej zawarciem, Zarząd Spółki uznał podpisanie umowy za informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-05 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki