REKLAMA

YOLO S.A.: Zamiar zmiany warunków emisji obligacji serii G1

2020-01-15 14:21
publikacja
2020-01-15 14:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-15
Skrócona nazwa emitenta
YOLO S.A.
Temat
Zamiar zmiany warunków emisji obligacji serii G1
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zamiarze podpisania z obligatariuszami posiadającymi 100% obligacji serii G1 wyemitowanych przez Spółkę, tj. WJA Investments Limited oraz Black Onyx Investments Limited („Obligatariusze”) porozumień w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G1 („Obligacje”) w następującym zakresie:

1. Wydłużenia okresu wykupu Obligacji o 24 miesiące, tj. do 9 marca 2022 r. i w związku z tym zmiany tabeli odsetkowej poprzez uwzględnienie kolejnych okresów odsetkowych do dnia wykupu Obligacji serii G1.
2. Ustalenia marży na poziomie 4.30 punktu procentowego w skali roku począwszy od dziewiątego okresu odsetkowego.

W dniu dzisiejszym Obligatariusze wyrazili zgodę na podpisanie porozumień w powyższym kształcie. O samym fakcie podpisania porozumień, jak i o podjęciu uchwały o zmianie warunków emisji Obligacji przez Zarząd YOLO S.A., Spółka poinformuje w osobnym raporcie.

O emisji obligacji serii G1 Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2018 z dnia 9 marca 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-15 Krzysztof Piwońśki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki