REKLAMA
ZAGŁOSUJ

YOLO S.A.: Zakończenie przeglądu opcji strategicznych

2021-10-29 10:51
publikacja
2021-10-29 10:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-29
Skrócona nazwa emitenta
YOLO S.A.
Temat
Zakończenie przeglądu opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 6/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r., Zarząd YOLO S.A. („Spółka”) informuje o zakończeniu w dniu dzisiejszym przeglądu opcji strategicznych Spółki. W wyniku przeprowadzonych analiz oraz weryfikacji możliwych scenariuszy biznesowych, Zarząd Spółki zdecydował, iż realizowany będzie Scenariusz nr 2 opisany w RB 6/2020, rozszerzony o dodatkowe elementy, tj.:
• zakończenie działalności pożyczkowej YOLO S.A. na rynku polskim – Spółka nie wznowi aktywnej działalności pożyczkowej zawieszonej 1 kwietnia 2020 r.;
• optymalizacja zarządzania pozostałym portfelem wierzytelności pożyczkowych – w zależności od warunków rynkowych realizowana albo w drodze sprzedaży całego portfela pożyczkowego Spółki, albo pełnego outsourcingu obsługi portfela pożyczkowego;
• częściowa spłata zadłużenia Spółki wynikającego z wyemitowanych obligacji i zaciągniętej pożyczki. Spółka zamierza również podjąć rozmowy z głównymi akcjonariuszami YOLO S.A., będącymi jedynymi obligatariuszami i pożyczkodawcami Spółki, o częściowym umorzeniu zobowiązań finansowych YOLO S.A.;
• restrukturyzacja kosztów operacyjnych Spółki;
• poszukiwanie nowego inwestora strategicznego dla Spółki.

Spółka zamierza informować w kolejnych raportach bieżących o realizacji kluczowych zamierzeń przedstawionych w powyższym scenariuszu.

Zakończenie działalności pożyczkowej przez YOLO S.A. wynika z dużej niepewności w otoczeniu regulacyjnym Spółki. Branża pożyczkowa co najmniej od 2016 r. funkcjonuje w niestabilnym otoczeniu prawnym – Ministerstwo Sprawiedliwości lub Prezes UOKiK cyklicznie przedkładają nowe pomysły na „walkę z lichwą” i ograniczenie rentowności firm pożyczkowych w Polsce. Warto przy tym zaznaczyć, iż hasło „zbyt wysokiej rentowności” branży pożyczkowej opiera się na błędnych założeniach lub ignorowaniu wysokich kosztów funkcjonowania podmiotów z tej branży (koszt ryzyka, koszt weryfikacji i pozyskania klienta). Postulat ten został przejściowo zrealizowany – po wejściu w życie „COVID-owej Tarczy 2.0”, między 1 kwietnia 2020 r. a 30 czerwca 20201 r. obowiązywały znacząco obniżone maksymalne limity kosztów poza odsetkowych dla pożyczek i kredytów konsumenckich. Zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i Prezes UOKiK dążą obecnie do trwałego wprowadzenia do polskiego porządku prawnego niektórych uregulowań z Tarczy 2.0, w szczególności tych, które dotyczą ograniczenia rentowności firm pożyczkowych – projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości znajduje się obecnie w wykazie prac legislacyjnych rządu. Niepewność regulacyjna ma bardzo negatywne konsekwencje dla funkcjonowania firm pożyczkowych w Polsce, w szczególności dla podmiotów średniej wielkości, jak YOLO S.A., utrudniając długookresowe planowanie oraz pozyskiwanie kapitału. Biorąc pod uwagę sentyment regulatora rynku oraz polityków partii rządzącej, można założyć, iż celem planowanych zmian regulacyjnych jest wyeliminowanie z rynku firm pożyczkowych świadczących usługi online oraz promowanie lombardów, których działalność, w odróżnieniu od firm pożyczkowych, jest w ocenie rządzących „odpowiedzialna społecznie i etyczna”. Wszelkie postulaty i kontrargumenty zgłaszane Ministerstwu Sprawiedliwości i regulatorowi przez firmy pożyczkowe oraz organizacje branżowe skupiające podmioty z rynku finansowego były przez ostatnie lata ignorowane.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-29 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki