REKLAMA

YOLO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29.04.2019 r.

2019-04-29 12:48
publikacja
2019-04-29 12:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-29
Skrócona nazwa emitenta
YOLO S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29.04.2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd YOLO S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29 kwietnia 2019 r. („ZWZ”).

Zestawienie uwzględnia liczbę głosów przysługujących każdemu z akcjonariuszy obecnych na NWZ, ich procentowy udział w liczbie głosów obecnych na Zgromadzeniu, a także w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Akcjonariusz: Black Onyx Investments Limited
Liczba akcji: 5 860 268
Liczba głosów: 5 860 268
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 100%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 65.99%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 kRZYSZTOF pIWOŃSKI PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki