REKLAMA
WAŻNE

YOLO S.A.: Powołanie członków Zarządu na nową trzyletnią kadencję

2019-04-30 11:49
publikacja
2019-04-30 11:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik-Zyciorysy_Czlonkow_Zarzadu...pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-30
Skrócona nazwa emitenta
YOLO S.A.
Temat
Powołanie członków Zarządu na nową trzyletnią kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki YOLO S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w związku z upływem kadencji Zarządu Spółki, w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza powołała z dniem 30.04.2019 r. Zarząd nowej kadencji, w następującym składzie:

1. Pana Krzysztofa Piwońskiego – powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu
2. Pana Kamila Czop – Członek Zarządu
3. Pana Macieja Królika – Członek Zarządu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie nastąpiła żadna zmiana w porównaniu do dotychczasowego składu Zarządu.

Zarząd został powołany na nową trzyletnią kadencję, która zakończy się wraz z zatwierdzaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Powołani Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Powołani Członkowie Zarządu nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy powołanych Członków Zarządu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
Załączniki
Plik Opis
Załącznik-Życiorysy Członków Zarządu...pdfZałącznik-Życiorysy Członków Zarządu...pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki