REKLAMA

YOLO S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji serii I

2019-06-10 13:06
publikacja
2019-06-10 13:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-10
Skrócona nazwa emitenta
YOLO S.A.
Temat
Podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji serii I
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie emisji, w trybie oferty prywatnej, 2 000 (dwóch tysięcy) szt. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii I („Obligacje”), o wartości nominalnej 1 000 zł (tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 mln zł (dwa miliony złotych). Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej, tj. 1 000 zł (tysiąc złotych).

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 4.28 punktu procentowego w skali roku. Termin wykupu Obligacji ustalono na 36 miesiące licząc od daty przydziału Obligacji.

Obligacje będą emitowane, jako papiery wartościowe nie mające formy dokumentu. Obligacje zostaną zdematerializowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka nie określiła celu emisji Obligacji. Spółka nie będzie się ubiegała o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst, ani też o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji na rynek regulowany.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-10 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki