REKLAMA

YOLO S.A.: Emisja i objęcie przez osoby uprawnione (w tym członków Zarządu) warrantów subskrypcyjnych serii B

2021-06-24 12:25
publikacja
2021-06-24 12:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
YOLO S.A.
Temat
Emisja i objęcie przez osoby uprawnione (w tym członków Zarządu) warrantów subskrypcyjnych serii B
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd YOLO S.A. ("Spółka") informuje, że w ramach Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2017 r. (RB nr 47/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.), Spółka zaoferowała osobom uprawnionym objęcie łącznie 330 226 szt. warrantów subskrypcyjnych Spółki serii B („Warranty”). Zaoferowane Warranty uprawniają do objęcia łącznie 330 226 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje te, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Każdy Warrant uprawnia do objęcia 1 akcji Spółki serii B za cenę emisyjną 1,01 zł. Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym objęte zostały nieodpłatnie Warranty w łącznej ilości 330 226 szt., w tym przez członków Zarządu Kamila Czop w ilości 103 067 szt. oraz Macieja Królika w ilości 118 662 szt.

Program Motywacyjny dotyczy 3 lat obrotowych, tj. okresu 2018 – 2020. Prawa wynikające z Warrantów mogą być wykonane do dnia 30 grudnia 2021 roku. Prawa z Warrantów, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia akcji serii B w ww. terminie, wygasają z upływem tego terminu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-24 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki