REKLAMA

YOLO S.A.: Emisja i objęcie przez osoby uprawnione (w tym członków Zarządu) warrantów subskrypcyjnych serii B

2019-06-12 14:14
publikacja
2019-06-12 14:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
YOLO S.A.
Temat
Emisja i objęcie przez osoby uprawnione (w tym członków Zarządu) warrantów subskrypcyjnych serii B
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd YOLO S.A. ("Spółka") informuje, że w ramach Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2017 r. (RB nr 47/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.), w dniu dzisiejszym Spółka zaoferowała osobom uprawnionym objęcie łącznie 65 334 (sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) warrantów subskrypcyjnych Spółki serii B („Warranty”).

Zaoferowane warranty uprawniają do objęcia łącznie 65 334 (sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje te, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 akcji Spółki serii B za cenę emisyjną 1,01 zł (jeden złoty 01/100).

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym objęte zostały nieodpłatnie Warranty w łącznej ilości 58 147 (pięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści siedem) szt., w tym przez członków Zarządu Kamila Czop w ilości 13 066 oraz Macieja Królika w ilości 23 520 szt.

Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 3 lat obrotowych tj. za lata 2018 – 2020. Prawa wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii B mogą być wykonane do dnia 30 grudnia 2021 roku. Prawa z warrantów subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia akcji serii B w tym terminie, wygasają z upływem tego terminu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-12 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki