WAŻNE

XTPL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2020 roku

2020-05-22 10:58
publikacja
2020-05-22 10:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Ogloszenie_Zwolanie_WZA_XTPL_30_czerwca_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._WZA_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Wniosek_zarzadu_pokrycie_straty_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Projekt_polityki_wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1_-_AGM_notice.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_-_AGM_draft_of_resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_-_Proposal_-_covering_the_loss.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_-_Report_on_the_activities_of_the_Supervisory_Board.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_-_Draft_of_remuneration_policy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-22
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks PORT, budynek oznaczony numerem 3, parter, sala konferencyjna. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).
Załączniki
Plik Opis
1. Ogłoszenie Zwołanie WZA XTPL 30 czerwca 2020.pdf1. Ogłoszenie Zwołanie WZA XTPL 30 czerwca 2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2. WZA projekty uchwał.pdf2. WZA projekty uchwał.pdf Projekty uchwał
3. Wniosek zarządu pokrycie straty 2019.pdf3. Wniosek zarządu pokrycie straty 2019.pdf Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty
4. Sprawozdanie z działalności RN.pdf4. Sprawozdanie z działalności RN.pdf Sprawozdanie z działalności RN
5. Projekt polityki wynagrodzeń.pdf5. Projekt polityki wynagrodzeń.pdf Projekt polityki wynagrodzeń
1 - AGM notice.pdf1 - AGM notice.pdf AGM notice
2 - AGM draft of resolutions.pdf2 - AGM draft of resolutions.pdf Draft of resolutions
3 - Proposal - covering the loss.pdf3 - Proposal - covering the loss.pdf Proposal - covering the loss
4 - Report on the activities of the Supervisory Board.pdf4 - Report on the activities of the Supervisory Board.pdf Report - Supervisory Board
5 - Draft of remuneration policy.pdf5 - Draft of remuneration policy.pdf Draft of remuneration policy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of XTPL S.A. (the “Company”) hereby advises that
the Company’s Annual General Meeting has been called for 30 June 2020.
The EGM is to start at noon at the Issuer’s registered office in Wrocław
(54-066), at ul. Stabłowicka 147, PORT complex, building no. 3, ground
floor, conference room. The full text of the notice of the Company’s
Annual General Meeting and the contents of the draft resolutions to be
adopted are given in appendices to the report. In addition, pursuant to
Article 402(3) of the Commercial Companies Code, the full text of the
notice of the Annual General Meeting, together with appendices,
including the forms for proxy voting, has been published at
https://ir.xtpl.com/company/general-meeting/


Detailed legal basis: Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial
Companies Code and § 19(1)(1) and (2) of the Finance Minister’s
Ordinance on current and financial information (...).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-22 Filip Granek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki