WAŻNE

XTPL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2019 roku

2019-05-24 16:37
publikacja
2019-05-24 16:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
!XTPL_Zwolanie_ZWZA_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
!XTPL_WZA_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-24
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), które rozpocznie się o godzinie 10.00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks PORT, budynek oznaczony numerem 3, parter, sala konferencyjna.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Walnym Zgromadzeniu znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
4. Wniosek Zarządu.
Załączniki
Plik Opis
!XTPL_Zwołanie_ZWZA_2019.pdf!XTPL_Zwołanie_ZWZA_2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA XTPL S.A.
!XTPL_WZA_projekty_uchwal.pdf!XTPL_WZA_projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał
Sprawozdanie_RN.pdfSprawozdanie_RN.pdf Sprawozdanie RN
Wniosek_Zarzadu.pdfWniosek_Zarzadu.pdf Wniosek Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of XTPL S.A. (the “Issuer”) hereby advises that the
Annual General Meeting of the Issuer (“General Meeting”) is to take
place on 28 June 2019, at 10.00 at the Issuer’s registered office in
Wrocław (54-066), ul. Stabłowicka 147, PORT complex, building no. 3,
ground floor, conference room. The full text of the notice of the
General Meeting of the Issuer and the content of the draft resolutions
to be adopted are given in appendices to the report. In addition,
pursuant to Article 402(3) of the Commercial Companies Code, the full
text of the notice of the General Meeting, together with appendices,
including the forms for proxy voting, has been published at
https://ir.xtpl.com/company/general-meeting/


Detailed legal basis: Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial
Companies Code and § 19(1)(1) and (2) of the Finance Minister’s
Ordinance on current and financial information (...).


Appendices:


1. Notice of General Meeting.2. Draft resolutions with a rationale.3.
Report on the activities of the Supervisory Board4. Proposal by the
Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Maciej Adamczyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki