112,5000 zł
1,81% 2,0000 zł
XTPL S.A. (XTP)

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 9 stycznia 2020 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_ESPI_4.2020_zal_1_uchwaly_podjete.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_ESPI_4.2020_zal_2_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR_ESPI_4.2020_att.1_adopted__resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR_ESPI_4.2020_att.2_draft__resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-09
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 9 stycznia 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A., które odbyło się 9 stycznia 2020 roku („NWZA”). Treść uchwał znajduje się w załączniku nr 1 do raportu.

NWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Do żadnej z uchwał NWZA nie zgłoszono sprzeciwów.

Obecny na NWZA akcjonariusz zgłosił w trakcie NWZA projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad - projekt uchwały nr 03/01/2020 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, którego treść znajduje się w załączniku nr 2 do raportu.

Powyższa uchwała została przyjęta przez NWZA w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza

W związku z powyższym NWZA nie podjęło uchwały nr 03/01/2020 dotyczącej pkt 5 porządku obrad w brzmieniu opublikowanym w ogłoszeniu o zwołaniu NWZA (opublikowanym na stronie internetowej Emitenta) oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 50/2019.

Załączniki:
1. Treść uchwał podjętych przez NWZA;
2. Treść projektu uchwały.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 4, 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)
Załączniki
Plik Opis
RB_ESPI_4.2020_zal_1_uchwaly_podjete.pdfRB_ESPI_4.2020_zal_1_uchwaly_podjete.pdf Treść podjętych uchwał
RB_ESPI_4.2020_zal_2_projekty_uchwal.pdfRB_ESPI_4.2020_zal_2_projekty_uchwal.pdf Projekt uchwały
CR_ESPI_4.2020_att.1_adopted _resolutions.pdfCR_ESPI_4.2020_att.1_adopted _resolutions.pdf Adopted resolutions
CR_ESPI_4.2020_att.2_draft _resolutions.pdfCR_ESPI_4.2020_att.2_draft _resolutions.pdf Draft of resolution

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of XTPL S.A. with its registered office in Wrocław
(“Issuer”) discloses the contents of the Resolutions adopted during the
Extraordinary General Meeting of the Company which was held on 9 January
2020 ( the “EGM”). The content of the Resolutions is included in
Attachment 1 to this Report.


The AGM did not waive proceeding on any items of the Agenda.


No objections were raised against any Resolutions of the EGM.


Shareholder present at the EGM, submitted during the EGM draft of
Resolutions concerning an issue included in the Agenda of the EGM, i.e.
item 5 of the Agenda - draft of Resolution No. 03/01/2020 concerning
changes in the composition of the Supervisory Board, of which project is
included in Attachment 2 to this Report.


The AGM adopted the Resolution proposed by the shareholder with no
amendments.


In light of the foregoing, the AGM did not adopt Resolution no
03/01/2020 as worded in the Notice of the EGM (published on the
Company’s website), in the in the ESPI Current Report No. 50/2018.

Appendix 1: Resolutions adopted by EGM.


Appendix 2: Draft of resolution.

Detailed legal basis:


§ 19(1) point 4, 6, 7, 8 and 9 of the Finance Minister’s Ordinance of 29
March 2018 on current and periodic information (...).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-09 Maciej Adamczyk Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.