79,0000 zł
-3,42% -2,8000 zł
XTPL S.A. (XTP)

Realizacja trzeciego zamówienia nanotuszu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-31
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Realizacja trzeciego zamówienia nanotuszu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o realizacji kolejnego (trzeciego) komercyjnego zamówienia na dostawę nanotuszu. Dostawa realizowana jest dla nowego kontrahenta z Azji działającego w branży wyświetlaczy.

Zarząd Spółki uznał fakt komercyjnej sprzedaży nanotuszu dla trzeciego kontrahenta za informację poufną, ponieważ w ocenie Zarządu oznacza to potwierdzenie zainteresowania technologią Emitenta przez kolejnego kontrahenta i przejścia do kolejnej, bardziej zaawansowanej fazy relacji biznesowych z ww. kontrahentem.

Kwota przychodu z dostawy jest nieistotna z punktu widzenia potencjalnej współpracy z ww. kontrahentem. Natomiast sam fakt kolejnego komercyjnego zamówienia jest istotny z punktu widzenia Spółki i jednocześnie potwierdza możliwość rozpoczęcia współpracy z ww. kontrahentem oraz w zakresie wejścia na rynek w branży klienta.

Jednocześnie Emitent informuje, że z uwagi na fakt, iż jest to już trzecie zdarzenie o podobnym charakterze, potwierdzające przejście do dalszej fazy relacji biznesowych z kolejnym kontrahentem i tym samym wyższe prawdopodobieństwo komercjalizacji technologii rozwijanej przez Spółkę, w przypadku ewentualnych kolejnych podobnych zdarzeń, tj. otrzymania zamówień nanotuszu od następnych kontrahentów, Zarząd może dokonać oceny takiego pojedynczego zdarzenia jako niestanowiącego informacji poufnej i w związku z tym nie informować o nim w formie raportu bieżącego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of XTPL S.A. (“Company”, “Issuer”) informs about
the execution of the next (third) order for the supply of nano-ink.
Delivery is carried out for a new client from Asia which is operating on
the display market.


The Management Board of the Company considered the fact of commercial
sale of the nano-ink to a third client as inside information, because in
the opinion of the Management Board it constitutes a confirmation of
interest in the Issuer's technology by another client and transition to
the next, more advanced phase of business relations with the
abovementioned counterparty.


The amount of revenue from delivery is insignificant from the
perspective of the potential cooperation with the client. However, the
mere fact of the next commercial order is significant from the Company’s
perspective and at the same time confirms the possibility to start
cooperation with the abovementioned client as well as to enter the
market in the client's industry.


At the same time, the Issuer informs that due to the fact that it is the
third event of a similar nature, confirming the transition to a further
phase of business relations with another client and thus a higher
probability of commercialization of the technology developed by the
Company, in the event of any potential subsequent similar events, i.e.
receipt of nano-ink orders from new clients, the Management Board may
assess such a single event as not constituting inside information and
therefore may not inform about it in the form of a current report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-31 Filip Granek Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T w trybie subskrypcji prywatnej, emisji obligacji zamiennych na akcje serii U oraz zmiany statutu.

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.