80,2000 zł
0,50% 0,4000 zł
XTPL S.A. (XTP)

Realizacja kolejnego zamówienia nanotouszu dla nowego kontrahenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-25
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Realizacja kolejnego zamówienia nanotouszu dla nowego kontrahenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o realizacji kolejnego komercyjnego zamówienia na dostawę nanotuszu. Dostawa realizowana jest dla nowego kontrahenta z rynku EMEA działającego w sektorze wyświetlaczy i kilku innych sektorach zaawansowanej elektroniki.

Z kontrahentem, dla którego realizowane jest obecne zamówienie, Spółka prowadzi rozmowy na temat komercjalizacji opracowywanej technologii. Zakup nanotuszu to kolejny krok na drodze do implementacji technologii Emitenta w rozwiązaniach oferowanych przez ww. klienta.

Zarząd Spółki uznał fakt komercyjnej sprzedaży nanotuszu dla kolejnego kontrahenta za informację poufną, ponieważ w ocenie Zarządu oznacza to potwierdzenie przejścia do kolejnej, bardziej zaawansowanej fazy relacji biznesowych z ww. kontrahentem co zwiększa prawdopodobieństwo komercjalizacji technologii rozwijanej przez Spółkę.

Kwota przychodu z dostawy jest nieistotna z punktu widzenia potencjalnej współpracy z ww. kontrahentem. Natomiast sam fakt kolejnego komercyjnego zamówienia jest istotny z punktu widzenia Spółki i jednocześnie potwierdza możliwość do rozpoczęcia współpracy z ww. kontrahentem w zakresie wejścia na rynek w branży klienta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of XTPL S.A. (“Company”, “Issuer”) informs about
the execution of the next order for the supply of nano-ink. Delivery is
carried out for a new contractor from EMEA region which is operating on
the display market as well as on several others advanced electronics’
sectors.


With the contractor for which the delivery is beeing carried out the
Company is conducting talks regarding the commercialization of the
developed technology. The purchase of a nano-ink is another step to the
implementation of the Issuer's technology in the solutions offered by
the abovementioned contractor.


The Management Board of the Company considered the fact of commercial
sale of the nano-ink to another contractor as inside information,
because in the opinion of the Management Board it confirms the
transition to the next, more advanced phase of business relations with
this contractor, which increases the probability of commercialization of
the technology developed by the Company.


The amount of revenue from delivery is insignificant from the point of
view of potential cooperation with the partner. However, the mere fact
of this commercial order is significant from the point of view of the
Company and at the same time confirms the possibility to start
cooperation with the contractor in terms of entering the market in the
client's industry.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-25 Filip Granek Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T w trybie subskrypcji prywatnej, emisji obligacji zamiennych na akcje serii U oraz zmiany statutu.

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.