107,5000 zł
4,37% 4,5000 zł
XTPL S.A. (XTP)

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-09
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało pana Herberta Wirth do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 10 stycznia 2020 roku.

Pan Herbert Wirth posiada wykształcenie wyższe (doktor habilitowany, prof. Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii) i przez wiele lat sprawował funkcje menadżerskie (w tym w zarządach).

Przebieg kariery zawodowej:
- 1981-1990: Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu (członek zespołu, samodzielny geolog i zastępca kierownika sekcji);
- 1990-1992: Szkoła Podstawowa nr 37 we Wrocławiu (nauczyciel matematyki i języka niemieckiego);
- 1992-1993: G.E.O.S. GmbH Freiberg (prace związane z ochroną środowiska, wpływem geologii na środowisko);
- 1993-1998: proGEO Sp. z o.o. (menadżer i konsultant);
-1998-2002: Centrum Badawczo- Projektowe Miedzi „CUPRUM” Sp. z o.o. (menadżer - projekty geologiczne i górnicze w Polsce i na świecie);
- 2002-2006: KGHM Polska Miedź S.A. (Dyrektor departamentu rozwoju nowych obszarów);
- 2006-2008: KGHM CUPRUM sp. z o.o. (Wiceprezes Zarządu);
- 2008-2009: KGHM Polska Miedź S.A. (Wiceprezes Zarządu);
- 2009-2009: KGHM Polska Miedź S.A. (p.o. Prezesa Zarządu);
- 2009-2016: KGHM Polska Miedź S.A. (Prezes Zarządu);
- 2016-obecenie: prof. Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.

Pan Herbert Wirth nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Herbert Wirth nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of XTPL S.A. (the “Issuer”) announces that on 9
January 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholder of the Issuer
appointed Mr. Herbert Wirth as a member of the Issuer's Supervisory
Board with effect from 10 January 2020.


Mr. Herbert Wirth has a university degree (habilitated doctor, professor
at the Wrocław University of Technology at the Faculty of
Geoengineering, Mining and Geology) and for many years held managerial
functions (including on management boards).


Career:


- 1981-1990: Przedsiębiorstwo Geologiczne in Wrocław (team member,
independent geologist and deputy head of section);


- 1990-1992: Primary School No. 37 in Wrocław (math and German teacher);


- 1992-1993: G.E.O.S. GmbH Freiberg (work related to environmental
protection, the impact of geology on the environment);


- 1993-1998: proGEO Sp. z o.o. (manager and consultant);


-1998-2002: Copper Research and Design Center "CUPRUM" Sp. z o.o.
(manager - geological and mining projects in Poland and in the world);


- 2002-2006: KGHM Polska Miedź S.A. (Director of the new areas
development department);


- 2006-2008: KGHM CUPRUM sp.z o.o. (Vice President);


- 2008-2009: KGHM Polska Miedź S.A. (Vice President);


- 2009-2009: KGHM Polska Miedź S.A. (acting President of the Management
Board);


- 2009-2016: KGHM Polska Miedź S.A. (Chairman of the Board);


- 2016-presence: prof. Wroclaw University of Technology at the Faculty
of Geoengineering, Mining and Geology.

Mr. Herbert Wirth does not conduct any competitive activity in relation
to the Issuer and does not participate in a competitive company as a
partner in a civil law partnership or partnership, as a shareholder in a
capital company or as a member of a body of a competitive legal person.

Mr. Herbert Wirth is not entered in the Register of Insolvent Debtors
maintained pursuant to the National Court Register Act.


Detailed legal basis:


§5(5) of the Finance Minister’s Ordinance of 29 March 2018 on current
and periodic information (...).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-09 Maciej Adamczyk Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.