102,5000 zł
1,49% 1,5000 zł
XTPL S.A. (XTP)

Podpisanie umowy uruchamiającej ewaluację technologii XTPL dla OSRAM

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-21
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Podpisanie umowy uruchamiającej ewaluację technologii XTPL dla OSRAM
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę, która uruchamia proces przeprowadzenia ewaluacji technologii z OSRAM Opto Semiconductors Gmbh („Partner”) – spółki zależnej OSRAM – globalnego koncernu z branży oświetleniowej z siedzibą w Monachium, Niemcy („OSRAM”).

Realizacja umowy ma na celu potwierdzenie parametrów technologii rozwijanej i komercjalizowanej przez XTPL oraz ocenę możliwości zaimplementowania jej do procesu wytwarzania nowej generacji produktów Partnera w zakresie tworzenia precyzyjnych połączeń przewodzących dla półprzewodników, obecnych w urządzeniach oświetleniowych.

W myśl podpisanego porozumienia, każda ze stron ponosić będzie koszty swoich działań tj.: Emitent - koszty wytworzenia nadruków na podłożach Partnera, a Partner - koszty przygotowania i przesyłania podłoży do prowadzenia prac, koszty zaawansowanych analiz wytworzonych nadruków i oceny rezultatów prób technologicznych, oraz wizyt referencyjnych w siedzibie Emitenta.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy uruchamiającej ewaluację technologii dla OSRAM za informację poufną, ponieważ potencjalny klient funkcjonuje w ramach nowego dla Emitenta pola aplikacyjnego (branża oświetleniowa) i jest jednym z globalnych liderów tego rynku, a zatem istnieją przesłanki, że realizacja ww. porozumienia może mieć istotny wpływ na przyszłą sytuację przychodową Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of XTPL S.A. (the “Company”, the “Issuer”) hereby
announces that today it has signed an agreement which starts the process
of evaluation of its technology with OSRAM Opto Semiconductors GmbH (the
“Partner”) – a subsidiary of OSRAM – the global corporation from the
lighting industry based in Munich, Germany (“OSRAM”).


The purpose of the agreement is to confirm parameters of the technology
developed and commercialized by XTPL and to assess the possibility of
implementing it in the process of manufacturing the Partner’s new
generation products, specifically in respect of creating precise
conductive structures for semi-conductors present in lighting devices.


Under the agreement signed, each party will be responsible for their
respective costs, i.e. the Issuer – for the cost of printing on the
Partner’s substrates, while the Partner – for the cost of preparing and
sending the substrates, the cost of advanced analyses of the prints and
evaluation of technological tests, as well as the cost of reference
visits to the Issuer's headquarters.


In the opinion of the Company’s Management Board the signing of the
agreement which starts evaluation of technology for OSRAM is to be
considered inside information because the potential client operates
within an application field which is new to the Issuer (lighting
industry) and is one of the global leaders of this market, so there are
reasons to believe that implementation of the above agreement may have a
significant impact on the Issuer’s future income position.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-21 Maciej Adamczyk Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.