79,8000 zł
-0,50% -0,4000 zł
XTPL S.A. (XTP)

Pierwsze komercyjne zamówienie nanotouszu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-13
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Pierwsze komercyjne zamówienie nanotouszu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że jeden z klientów Emitenta, z którym Spółka jest zaangażowana w rozmowy handlowe na temat komercjalizacji opracowywanej technologii, złożył zamówienie na dostawę nanotuszu opracowanego przez Spółkę („Dostawa”) i chronionego wnioskiem patentowym. Zakup nanotuszu to kolejny krok na drodze do implementacji technologii Emitenta w rozwiązaniach oferowanych przez ww. klienta. Wspomniany klient działa w branży związanej z wyświetlaczami.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia komercyjnej sprzedaży nanotuszu za informację poufną, ponieważ w ocenie Zarządu oznacza to potwierdzenie przejścia do kolejnej fazy relacji biznesowych z ww. klientem co zwiększa prawdopodobieństwo komercjalizacji technologii rozwijanej przez Spółkę.

Kwota przychodu z Dostawy pierwszego zamówienia jest nieistotna z punktu widzenia planów finansowych Spółki. Natomiast sam fakt komercyjnego zamówienia nanotuszu jest istotny z punktu widzenia Spółki i potwierdza możliwość rozpoczęcia współpracy z ww. klientem w zakresie wejścia na rynek w branży klienta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of XTPL S.A. (the “Company”, the “Issuer”) hereby
announces that one of the Issuer's clients with whom the Company has
been in talks about commercialization of the XTPL technology, has placed
an order for the delivery of nanoink developed by the Company
(“Delivery”) and protected by a patent application. The nanoink purchase
is another step towards implementing the Issuer's technology in the
solutions offered by the above client. The client operates in an
industry connected with displays.


In the opinion of the Company’s Management Board the beginning of
commercial nanoink sale is to be considered inside information because
the Management Board believes it confirms the transition to the next
phase of the business relationship with the above client, which
increases the likelihood of commercialization of the technology
developed by the Company.


The revenue from the Delivery of first order is insignificant in the
context of the Company's financial plans. However, the very fact of the
commercial ink order is significant from the Company’s point of view,
and is a proof of its capability to start cooperation with the above
client regarding entry into the market (in which the customer operates).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-13 Filip Granek Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T w trybie subskrypcji prywatnej, emisji obligacji zamiennych na akcje serii U oraz zmiany statutu.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.