REKLAMA

XTPL S.A.: Informacja o rekomendowaniu projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBiR

2021-04-09 22:33
publikacja
2021-04-09 22:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-09
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Informacja o rekomendowaniu projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBiR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 09.04.2021 otrzymał informację o rekomendowaniu do dofinansowania w konkursie 6/1.1.1/2020 - "Szybka ścieżka", organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”), projektu opracowanego przez Emitenta pt. "Opracowanie przełomowej technologii druku mikrometrycznych struktur przewodzących 3D z wykorzystaniem innowacyjnej głowicy zdolnej do druku na podłożach nieplanarnych oraz kompatybilnego tuszu, do zastosowań w elektronice drukowanej" (“Projekt”).

Przedmiotem projektu jest opracowanie i implementacja nowej technologii precyzyjnego druku ultracienkich struktur przewodzących na trójwymiarowych podłożach do zastosowań w elektronice drukowanej.

• Wartość całkowita Projektu: 11 615 569,56 zł;
• Rekomendowana wartość dofinansowania: 7 695 844,09 zł;
• Okres realizacji: 01.10.2020 - 30.09.2023.

Ostateczna kwota dofinansowania może ulec nieznacznej zmianie na etapie przygotowania dokumentacji do właściwej umowy dotacji. O jej zawarciu Emitent poinformuje osobnym raportem.

Zarząd Emitenta uznał powyższy fakt za informację poufną, gdyż dotacje stanowią istotny element finansowania działalności Emitenta. Projekt wzmocni dalszy rozwój strategicznego dla Emitenta obszaru elektroniki drukowanej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of XTPL S.A. (the “Issuer”) announces that on 9
April 2021 it received information that the Issuer’s project
“Development of breakthrough printing technology of 3D micrometric
conductive structures using an innovative printhead capable of printing
on non-planar substrates and compatible ink for printed electronics
applications” (the “Project”) has been recommended for co-financing
under the 6/1.1.1/2020 – “Fast Track” competition of the National Centre
for Research and Development (“NCBiR”).


The scope of this project is the design and implementation of the new
technology for printing of ultrafine conductive structures on 3D
substrates for applications in printed electronics.


• Total Project value: PLN 11,615,569.56;


• Recommended co-financing value: PLN 7,695,844.09;


• Implementation period: 1 October 2020 – 30 September 2023


The final co-financing amount may change slightly at the stage of
preparing the documentation for the grant agreement. The signing of the
grant agreement will be communicated by the Issuer in a separate report.


In the opinion of the Issuer’s Management Board the above fact is inside
information, as grants constitute an important part of financing the
Issuer's operations. The Project will contribute to further development
of the Issuer’s strategic area of printed electronics.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-09 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki