REKLAMA

Wyższe oprocentowanie w majowej ofercie obligacji

2006-04-29 09:10
publikacja
2006-04-29 09:10
Maj będzie pierwszym miesiącem sprzedaży nowej emisji obligacji trzyletnich. W sprzedaży znajdą się też nowe emisje obligacji detalicznych o charakterze oszczędnościowym - dwu-, cztero- i dziesięcioletnich. Dla nabywców „dwulatek” zakupionych w maju 2004 roku bardzo korzystny jest zakup w drodze zamiany.

Maj będzie pierwszym miesiącem sprzedaży detalicznych obligacji trzyletnich TZ0509. Ich oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 3,81%. Oprocentowanie tych obligacji jest uzależnione od stopy WIBOR 6M, czyli stawki pożyczek na rynku międzybankowym i mnożnika wynoszącego dla tej serii obligacji 0,92. Cena emisyjna obligacji TZ0509 wynosi 100 zł. Obligacje trzyletnie są tzw. obligacjami rynkowymi co oznacza, że są one notowane na rynku wtórnym. Jeżeli nabywca chce się wycofać z inwestycji przed terminem wykupu obligacji może to zrobić sprzedając papier po aktualnym kursie na Giełdzie Papierów Wartościowych lub na rynku regulowanym MTS CeTo S.A.

Oprocentowanie najpopularniejszych wśród nabywców obligacji dwuletnich jest wyższe niż w kwietniu i wynosi 3,80%. Dzięki kapitalizacji odsetek zysk nabywców po dwuletnim okresie oszczędzania wyniesie 7,74 zł od jednej obligacji. Cena sprzedaży równa jest cenie nominalnej i wynosi 100 zł. Obligacje dwuletnie można również nabywać przez zamianę papierów zakupionych w maju 2004 r. (DOS0506) - w takim przypadku cena obligacji wynosi 99,90 zł. Decydując się na zamianę, posiadacze obligacji automatycznie, bez czekania na wpłynięcie na ich konto kwoty z tytułu wierzytelności, kontynuują tę formę oszczędzania. Na przykład klient posiadający obligacje DOS0506, zakupione 14 maja 2004 r., z terminem wykupu 14 maja 2006 r., po złożeniu dyspozycji zamiany otrzyma – zgodnie z dyspozycją – za całość zainwestowanej przed dwoma laty kwoty wraz z odsetkami lub jej cześć obligacje DOS0508 z datą nabycia 14 maja 2006 r., mimo że jest to niedziela. Dyspozycję zamiany można składać do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji.

Wzrosło również oprocentowanie obligacji czteroletnich COI0610 i wynosi 4,50% w pierwszym okresie odsetkowym. Cena sprzedaży tych obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 100 zł. Przyszłe oprocentowanie „czterolatek” ustalane jest na podstawie stopy inflacji w okresie poprzednich 12 miesięcy i powiększane o marżę odsetkową w wysokości 2,00%, a naliczone odsetki są wypłacane co roku.

Najwyższe oprocentowanie wśród obligacji detalicznych nadal mają obligacje dziesięcioletnie. Oprocentowanie EDO0516 wynosi 4,75% w pierwszym roku. Przyszłe oprocentowanie ustalane jest na podstawie stopy inflacji w okresie poprzednich 12 miesięcy i powiększane o marżę odsetkową w wysokości 2,00%. W kolejnych latach oszczędzania odsetki od obligacji są kapitalizowane, powiększając przyszły zysk. Dziesięciolatki są jedynymi obligacjami, które można kupować w ramach Konta IKE-Obligacje. Systematyczne oszczędzanie na przyszłą emeryturę w ramach indywidualnego konta emerytalnego jest korzystne także ze względu na zwolnienie z podatku wypracowanych przez nie odsetek. Do końca roku można wykorzystać tegoroczny limit wpłat na IKE, który wynosi 3 521 zł. W ramach Konta IKE-Obligacje można więc w tym roku kupić 35 obligacji EDO.

W przypadku konieczności wycofania się z inwestycji obligacje dwuletnie, czteroletnie i dziesięcioletnie (zakupione poza Kontem IKE-Obligacje) można przedstawić do przedterminowego wykupu – nie wcześniej jednak niż po upływie jednego miesiąca od dnia sprzedaży lub wypłaty odsetek i nie później niż na miesiąc przed dniem wypłaty odsetek i dniem wykupu. W sytuacji skorzystania z opcji przedterminowego wykupu obligacji otrzymujemy wartość nominalną – 100 zł oraz przysługujące nam w danej chwili odsetki, pomniejszone o 1 zł od jednej obligacji z tytułu realizacji opcji przedterminowego wykupu. Dla porównania, zerwanie lokaty bankowej najczęściej wiąże się z utratą całości odsetek.


PKO BP / www.prnews.pl
Źródło:
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki