REKLAMA

Wyniki PKN Orlen w II kw. '21 powyżej konsensusu, największy wpływ energetyki i petrochemii

2021-07-29 07:34
publikacja
2021-07-29 07:34

Wyniki PKN Orlen w drugim kwartale 2021 roku są wyższe od konsensusu PAP Biznes, a największy wpływ miały segmenty energetyki i petrochemii - poinformowała spółka w komunikacie. Oczyszczona EBITDA LIFO grupy wyniosła 3,2 mld zł, a analitycy oczekiwali, że będzie to 2,62 mld zł.

Zysk netto PKN Orlen wyniósł w drugim kwartale 2,2 mld zł, co jest historycznie najwyższym wynikiem grupy, a przychody ze sprzedaży wzrosły rdr o 73 proc. do 29,4 mld zł.

Największy wpływ na wyniki Grupy Orlen miały segmenty energetyki i petrochemii. Ponad połowa przychodów ze sprzedaży grupy pochodzi z rynków zagranicznych.

W obszarze energetyki EBITDA LIFO wyniosła ponad 1,2 mld zł, a segment petrochemiczny wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie ponad 1 mld zł, co oznacza 4-krotny wzrost w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku.

Grupa Orlen w drugim kwartale 2021 roku wygenerowała rekordowe przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 5,1 mld zł, w efekcie czego dług netto koncernu obniżył się o 2 mld zł (kw/kw), pomimo nakładów inwestycyjnych na poziomie 2,4 mld zł.

"W trudnym otoczeniu wypracowaliśmy lepsze wyniki niż w rekordowych latach 2015-2018, kiedy na rynku rafineryjnym panowało makroekonomiczne eldorado. Dzięki temu mamy solidne podstawy finansowe do realizacji biznesowych celów. PKN Orlen, jako lider transformacji energetycznej, prowadzi obecnie największy w historii Koncernu program inwestycyjny, wzmacniając wszystkie obszary działalności. To procentuje – już każdy segment przynosi zyski i aktywnie wspiera realizowaną przez nas strategiczną wizję" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Segment energetyki w drugim kwartale 2021 roku osiągnął wynik EBITDA na poziomie ponad 1,2 mld zł, w dużej mierze w efekcie wzrostu wyniku Grupy Energa, którą Orlen przejął w zeszłym roku. Grupa Energa w drugim kwartale wypracowała wynik EBITDA w wysokości 797 mln zł, co oznacza wzrost o 537 mln zł (r/r). Na wynik korzystnie wpłynęła również wycena i rozliczenie kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego.

łączna produkcja grupy Orlen w drugim kwartale wyniosła 2,6 TWh, z czego ok. 70 proc. pochodziło z OZE oraz jednostek zasilanych gazem. Obecna moc zainstalowana grupy wynosi 3,4 GWe, z czego ponad 1,4 GWe w Grupie Energa.

Segment petrochemiczny wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie ponad 1 mld zł, co oznacza 4-krotny wzrost r/r.

"Jest to efekt rekordowych marż petrochemicznych, wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego oraz osłabienia złotego względem euro" - napisano w komunikacie prasowym.

PKN Orlen odnotował w tym czasie wzrost marży na wszystkich produktach petrochemicznych.

Ze względu na realizację planowanego postoju remontowego instalacji Olefin w Płocku, odnotowano spadek wolumenów sprzedaży w Polsce o 27 proc., przy wyższej sprzedaży w Czechach o 58 proc. i na Litwie o 367 proc. Łącznie sprzedaż w drugim kwartale 2021 roku wyniosła 1 mt i była niższa o 4 proc. r/r, w tym niższa była sprzedaż olefin o 69 proc. oraz PCW o 22 proc., przy wyższej sprzedaży poliolefin o 23 proc., nawozów o 12 proc. oraz PTA o 3 proc.

Segment detaliczny wypracował w drugim kwartale wynik EBITDA LIFO na poziomie 828 mln zł, co oznacza wzrost o 14 proc. r/r. W tym czasie odnotowano spadek marż paliwowych na rynku polskim, czeskim i niemieckim, przy porównywalnym poziomie marż na rynku litewskim oraz wzrost marży pozapaliwowej na wszystkich rynkach.

Wolumeny sprzedaży detalicznej wzrosły o 13 proc. r/r, w tym: benzyny o 19 proc., oleju napędowego o 11 proc. i LPG o 13 proc.

Na koniec drugiego kwartału 2021 roku w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowały 2854 stacje paliw, co oznacza wzrost o 22 obiekty. Koncern rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych, zwiększając dostępność o 104 punkty. W efekcie, obecnie do dyspozycji klientów pozostaje 278 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 232 punkty ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 44 stacje CNG.

Segment rafineryjny w drugim kwartale 2021 roku osiągnął EBIDTA LIFO na poziomie 298 mln zł. W tym czasie odnotowano wzrost sprzedaży benzyny o 15 proc., oleju napędowego o 12 proc. oraz JET o 119 proc., przy niższej sprzedaży LPG o 6 proc. i ciężkiego oleju opałowego o 5 proc.

"Wynik tego obszaru nadal pozostawał pod wpływem niekorzystnych warunków makroekonomicznych, na które składały się: spadek marż na oleju napędowym i ciężkich frakcjach rafineryjnych, umocnienie złotego względem dolara, wpływ transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne oraz wyższe koszty zużyć własnych w wyniku wzrostu cen ropy. Ujemne efekty zostały częściowo zniwelowane dodatnim wpływem wyższego dyferencjału Brent/Ural, wzrostu marż na benzynie i paliwie JET oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego" - napisano w komunikacie.

W drugim kwartale 2021 roku przerób ropy wzrósł o 10 proc. rdr, do poziomu 6,8 mt.

W drugim kwartale 2021 roku segment wydobycia osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 60 mln zł, głównie w efekcie dodatniego wpływu otoczenia makroekonomicznego - wzrostu notowań węglowodorów (ropy, gazu i kondensatu gazowego), przy ujemnym wpływie transakcji zabezpieczających. W tym czasie średnie wydobycie wyniosło 17,9 tys. boe/d, w tym: 1,1 tys. boe/d w Polsce i 16,8 tys. boe/d w Kanadzie. Łączny spadek średniego wydobycia o 0,9 tys. boe/d r/r spowodował zmniejszenie sprzedaży w tym obszarze o 9 proc.

W Polsce w ramach zagospodarowania aktywów prowadzono prace na projektach Miocen, Edge oraz projektach realizowanych z PGNiG. Prace wiertnicze objęły budowę placu dla otworu Pruchnik-OU1 (projekt Miocen) oraz prace projektowe i przygotowawcze dla wiercenia przyszłych otworów (projekt Płotki). W ramach prac sejsmicznych zakończono przetwarzanie danych sejsmicznych Koczała-Miastko 3D i przystąpiono do prac interpretacyjnych (projekt Edge) oraz zrealizowano interpretację profili sejsmicznych 2D (projekt Karpaty). W Kanadzie kontynuowano prace inwestycyjne związane z zagospodarowaniem posiadanych aktywów na obszarze Ferrier i Kakwa. Wykonano szczelinowanie i podłączono do wydobycia 2 otwory (Kakwa) oraz rozpoczęto wiercenie 1 otworu (Ferrier). Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem lokalizacji pod kolejne odwierty. Zakończono również proces pozyskania nowych praw koncesyjnych na najbardziej perspektywicznej pod kątem wydobycia części Lochend, która bezpośrednio sąsiaduje z obecnie posiadanym obszarem koncesyjnym.

W pierwszych sześciu miesięcach 2021 roku Grupa Orlen przeznaczyła 4,2 mld zł na inwestycje. Zakończono budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego, które ułatwi efektywniejsze opracowywanie nowych technologii i produktów, budowanie własnego know-how, a także uzyskanie patentów dla nowatorskich rozwiązań. W tym czasie PKN Orlen rozpoczął inwestycję w ramach Programu Rozwoju Petrochemii – Kompleksu Olefin III – której finalizacja umożliwi wzrost zysku operacyjnego EBITDA spółki o ok. 1 mld zł rocznie. (PAP Biznes)

pr/

Źródło:PAP Biznes
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki