REKLAMA

Wynik finansowy netto SKOK-ów wyniósł minus 139,7 mln zł w 2016 r.

2017-10-16 14:54
publikacja
2017-10-16 14:54

Wynik finansowy netto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) wyniósł minus 139,7 mln zł w 2016 roku wobec minus 164,3 mln zł rok wcześniej, z tego 21 kas zanotowało zysk netto w wysokości 50,3 mln zł, a stratę netto w wysokości 190 mln zł wykazało 19 kas, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

/ fot. Łukasz Dejnarowicz / FORUMWynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2016 r. wyniósł minus 102 mln zł, przed rokiem było to minus 108,7 mln zł.

"Przychody z całokształtu działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2016 r. wyniosły 1 718 mln zł i zmniejszyły się o 32% w porównaniu z 2015 r. W przychodach tych dominowały przychody z działalności podstawowej - 65,1%, (rok wcześniej 50%). Przeciętnie jedna kasa uzyskała przychody z całokształtu działalności w kwocie 43 mln zł przy 52,6 mln zł w 2015 r." - czytamy w komunikacie.

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w 2016 r. zmniejszyły się o 30,9% r/r i wyniosły 1 820 mln zł. Najwyższy udział w kosztach z całokształtu działalności miały koszty działalności operacyjnej 54,1% (43,3% w 2015 r.). W porównaniu z 2015 r. odnotowano spadek kosztów operacji finansowych o 68,8%, na co znaczny wpływ miał spadek pozostałych kosztów operacji finansowych (o 66,4%), podano także.

Stan zadłużenia członków kas w końcu 2016 r. wyniósł 6 262 mln zł i zmniejszył się o 3,8% w porównaniu z końcem 2015 r., wynosząc przeciętnie 156,6 mln zł na jedną kasę.

"W 2016 r. zawarto 402 tys. nowych umów pożyczkowych, wobec 545 tys. w roku poprzedzającym. Wartość udzielonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe pożyczek w ciągu 2016 r. wyniosła 3 614 mln zł i zmniejszyła się o 12% w porównaniu z 2015 r" - czytamy dalej.

Udział kas, które uzyskały dodatni wynik finansowy netto w wartości udzielonych pożyczek ogółem stanowił 75,9%. Przeciętna wartość pożyczki (na jedną nową umowę) zawartą między 1 stycznia  a 31 grudnia 2016 r. wyniosła 8 995 zł, rok wcześniej było to 7 534 zł. Na jednego członka kas przeciętna wartość pożyczki wyniosła 1 869 zł, przed rokiem 1 953 zł, podano także.

"W ciągu 2016 r. kasy zawarły 318 tys. umów depozytowych (442 tys. umów w 2015 r.), na kwotę 8 298 mln zł. Przeciętnie członek SKOK złożył w tym okresie depozyt w wysokości 4 292 zł, a rok wcześniej było to 5 555 zł" - czytamy również.

Aktywa SKOK w końcu grudnia 2016 r. osiągnęły wartość 11 253 mln zł i zmniejszyły się o 8,7% wobec stanu przed rokiem.

Badaniem objętych zostało 40 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które prowadziły działalność operacyjną w końcu 2016 r. W odniesieniu do sytuacji w końcu 2015 r., liczba kas objętych badaniem zmniejszyła się o osiem, trzy z kas zostały przejęte przez banki, a względem pozostałych pięciu kas sąd ogłosił upadłość.

Źródło:
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (2)

dodaj komentarz
jkl777
PiSowski biznes. Pierwszy sort baluje, gorszy sort funduje.
gregoopl
pamiętam ich reklamy- polski kapitał, my nie jesteśmy bankami... no nie są
Cóż, znowu kilka padnie, banki (czyli ich klienci, czyli my) się zrzucą i niech dobra zmiana trfffa

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki