Wyłudzenia ubezpieczeń: Wszyscy tracimy na tolerancji

W społeczeństwie wyłudzenia ubezpieczeń nie są dostatecznie piętnowane, a bywa, że często ich sprawcy są tolerowani. Ich zachowania, nawet w instytucjach związanych z przeciwdziałaniem przestępczości, czasami spotykają się z wyrozumiałością i bywa, że z powodu takiego społecznego przyzwolenia wyłudzający odszkodowania unikają odpowiedzialności. Wraz z rozwojem rynku ubezpieczeniowego nie znika więc zjawisko przestępczości ubezpieczeniowej.

Średnia wyłudzeń

Naraża ono zakłady ubezpieczeń na ryzyko znacznych strat finansowych, wbrew interesowi uczciwych klientów. Gromadzone od kilku lat dane potwierdzają, że zagrożenie to – pomimo nieznacznej poprawy – w istotny sposób nie maleje. Liczba ujawnionych spraw, w których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że została podjęta próba wyłudzenia odszkodowania, jest z roku na rok coraz mniejsza. Podobnie mniejsze są kwoty, które zakłady ubezpieczeń tracą przez działania przestępców. Jednocześnie średnia wysokość wyłudzeń jest coraz wyższa i od kilku lat systematycznie rośnie.

Ograniczenie strat

W 2004 r. zakłady ubezpieczeń ujawniły 3428 przypadków wyłudzeń odszkodowań lub prób wyłudzeń, na łączną sumę niemal 69 mln zł. Średnia wartość wyłudzonych odszkodowań wynosiła ponad 20 tys. zł. Analizując dane o przestępczości ubezpieczeniowej, można zauważyć, że w latach 2002-2004 średnia wartość nienależnego odszkodowania wzrosła prawie o 40 proc. Ograniczenie strat zakładów ubezpieczeń można przypisać coraz wyższemu poziomowi umiejętności oraz lepszej skuteczności działania zespołów zajmujących się przeciwdziałaniem przestępczości.

Przypadki w firmach

Ujawniane są przypadki dotyczące wyłudzeń w innych rodzajach ubezpieczeń, w tym również w ubezpieczeniach na życie, ale stanowią one mniejszą część przestępczej działalności klientów zakładów ubezpieczeń. Mówiąc o przestępczości ubezpieczeniowej, nie należy ograniczać się wyłącznie do wskazywania przestępstw popełnianych przez klientów. Zauważyć można także pewną liczbę przypadków oszustw dokonywanych przez pracowników i współpracowników zakładów ubezpieczeń.

Groźny współudział

Przestępstwa tej grupy sprawców polegają przede wszystkim na defraudacji składek ubezpieczeniowych. Występują również trudne do ujawnienia przypadki fingowania szkód materialnych i osobowych powstających przy współudziale osób pracujących na rzecz rynku ubezpieczeniowego, np. rzeczoznawców, lekarzy czy nawet funkcjonariuszy policji. Najczęściej wystawiają oni nieprawdziwe świadectwa i opinie, które uwiarygodniają zdarzenie ubezpieczeniowe.

Skuteczniejsze metody

Zakłady ubezpieczeń nieustannie poszukują najlepszych i najbardziej skutecznych metod i rozwiązań zmierzających do ograniczenia skali zjawiska oraz przeciwdziałania stratom finansowym wynikającym z tytułu działalności przestępczej. Doskonalą procedury likwidacji szkód pozwalające ograniczyć możliwość dokonywania wyłudzeń.

Łatwy dostęp

Bardzo pomocna w walce z przestępczością może się okazać budowa elektronicznych rejestrów pozwalających na łatwy dostęp do danych o osobach, przeciwko którym było prowadzone postępowanie zakończone wyrokiem skazującym lub warunkowym umorzeniem. Podobny sposób, polegający na wykorzystywaniu informacji w celu przeciwdziałania wyłudzeniom np. pożyczek czy kredytów, funkcjonuje w sektorze bankowym.

Wymiana informacji

Dzięki ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakłady ubezpieczeń mogą wymieniać pomiędzy sobą szczegółowe informacje w celu przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej. Monitorowaniem i analizowaniem zjawisk związanych z wyłudzaniem odszkodowań zajmuje się Zespół ds. Przestępczości Ubezpieczeniowej działający przy naszej izbie.

Jan Wysocki
Autor jest prezesem zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~POKRZYWDZONA

MÓJ SYN ZGINĄŁ W WYPADKU DROGOWYM W POŁOWIE ROKU 2007 DO TEJ PORY Z OC SPRAWCY WYPADKU NIE OTRZYMAŁAM ANI JEDNEGO GROSZA,TO MNIE GROZILI KOSZTAMI W OC JAKO POSZKODOWANA I GROZA KOSZTAMI,NA POLICJI JAKO POSZKODOWANA GROZILI MI ODCHOROWAŁAM TO PRZESŁUCHANIE JAKO POSZKODOWANA,SZUKAŁAM POMOCY I SZUKAM, POKRZYWDZONA JUŻ WSZĘDZIE SZUKAŁAM POMOCY
BOJĘ SIĘ TYCH GRÓŹB
POKRZYWDZENI NIE MAJĄ TAK NAPRAWDĘ NIC.POZOSTAWIENI SAMI SOBIE.
GDZIE SZUKAĆ POMOCY

Pokaż cały komentarz !
Polecane
Najnowsze
Popularne