Wschodnia Polska z zastrzykiem gotówki na rozwój [quiz]

2022-07-08 11:28
publikacja
2022-07-08 11:28
Wschodnia Polska z zastrzykiem gotówki na rozwój [quiz]
Wschodnia Polska z zastrzykiem gotówki na rozwój [quiz]
fot. Maksym Harbar on Unsplash / / Unsplash

W 2019 r. wartość PKB na mieszkańca w regionach Polski Wschodniej stanowiła 50-63 proc. średniej unijnej i 68-86 proc. średniej dla Polski. Wkład tego makroregionu w tworzenie PKB kraju (20 proc.) był mniejszy, niż wynikałoby z jego potencjału ludnościowego (27,1 proc.).

Z danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że rozwój Polski Wschodniej koncentruje się wokół stolic województw, spośród których największy Lublin ma ok. 340 tys. mieszkańców. Z 75 tamtejszych miast średnich (powyżej 15 tys. mieszkańców) aż 58 traci funkcje społeczno-gospodarcze. Trend ten dodatkowo obrazuje demografia: w latach 2000-2019 liczba ludności spadła z powodu migracji oraz niskiego przyrostu naturalnego. Do innych części kraju wyjechało 279,7 tys. osób, co stanowi ok. 2,7 proc. ludności regionu. Wyjeżdżają przede wszystkim młodzi i lepiej wykształceni, którzy nie znajdują w rodzinnych stronach warunków do życia i rozwoju na miarę swoich aspiracji.

fot. Materiał Partnera / 

Także rozwój przedsiębiorczości w województwach Polski Wschodniej pozostawia wiele do życzenia na tle danych krajowych. Potwierdza to choćby liczba przedsiębiorstw na 1 tys. mieszkańców – w makroregionie wschodnim w 2020 r. było to 76 proc. średniej krajowej. Przedsiębiorstwa z woj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego osiągają też słabsze efekty finansowe. Problemem jest niska innowacyjność, niedostateczny zasób środków trwałych oraz niski poziom aktywności inwestycyjnej. Tamtejsze małe i średnie przedsiębiorstwa nie wykorzystują w pełni potencjału związanego ze wzrostem innowacyjności.

Wsparcie Unii Europejskiej dla wschodnich województw kraju ma przyspieszyć ich rozwój i podnieść jakość życia mieszkańców. Zapoczątkował je Program Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, kontynuowany następnie w Programie Polska Wschodnia 2014-2020. Nowością trzeciej edycji specjalnego ponadregionalnego programu, który będzie wspierał inwestycje istotne dla szybszego rozwoju Polski Wschodniej, jest włączenie do programu części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów – czyli regionu statystycznego mazowieckiego regionalnego. Całkowity budżet nowego programu to ponad 2,5 mld euro. Środki będą przeznaczone głównie na wsparcie i rozwój: przedsiębiorczości i inwestycji, energii oraz klimatu, spójnej sieci transportowej, a także turystyki i usług uzdrowiskowych.

Czy wiesz, jak nazywa się program, o którym piszemy? Sprawdź swoją wiedzę o Funduszach Europejskich i rozwiąż krótki quiz.


Źródło:
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki