Wielka strata Idea Banku. „Efekt rozliczenia z przeszłością”

Prawie 1,9 miliarda złotych straty netto odnotował w 2018 roku Idea Bank. To efekt potężnych odpisów, które uderzyły w wyniki banku. Prezes Jerzy Pruski mówi o rozliczeniach z trudną przeszłością.

(fot. Jaap Arriens / ZUMA Press)

Idea Bank w 2018 roku odnotował 1,892 mld złotych straty netto - wynika z raportu opublikowanego przez bank we wtorek rano. W reakcji na te doniesienia, akcje banku tanieją o ponad 18 proc.

Bank odnotował istotny wzrost kosztów odsetkowych, co obniżyło całoroczny wynik z tytułu odsetek do 542,7 mln zł wobec 755,4 mln zł odnotowanych w 2017 roku. Wynik z tytułu opłat i prowizji był ujemny i wyniósł -221,9 mln zł. Był to skutek spadku przychodów z opłat i prowizji (z 504,5 mln zł do 311,4 mln zł) oraz skokowego wzrostu kosztów poniesionych z tego tytułu (wzrost z 243,1 mln zł do 533,4 mln zł). Redukcji o ok. 10% uległy za koszty administracyjne , które w 2018 roku podsumowano na 498,3 mln zł.

Premier o Idea Banku: Tutaj muszą działać przede wszystkim siły rynkowe, oferta

Nie rozważam takich scenariuszy - powiedział Mateusz Morawiecki pytany o to, czy bierze pod uwagę, że jeden z banków należący do Skarbu Państwa może pomóc bankom Leszka Czarneckiego. Tutaj muszą działać przede wszystkim siły rynkowe, oferta - dodał premier.

Kapitał własny banku na dzień 31 grudnia 2018 roku stopniał do zaledwie 272,65 mln złotych wobec 2,52 mld zł rok wcześniej. Oznacza to, że tylko w czwartym kwartale kapitał własny Idea Banku zmalał o 85%, a współczynnik Tier 1 obniżył się do 2,7 proc wobec limitu 10,88 proc (w przypadku TCR odpowiednio 4,11 proc. i 12,88 proc.)

Dopiero 30 kwietnia zarząd Idea Banku przekazał „do wiadomości publicznej opóźnioną informację poufną dotyczącą konieczności ujęcia rezerw i odpisów w rocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta, które będą miały istotny wpływ na wynik finansowy emitenta za IV kwartał 2018 roku oraz na kapitały własne na dzień 31 grudnia 2018 roku” – czytamy w komunikacie ESPI spółki. Zarząd banku w konsekwencji dokonanych rezerw i odpisów w dniu 18 marca 2019 r. skierował do Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawiadomienia o wystąpieniu niebezpieczeństwa naruszenia łącznego współczynnika kapitałowego.

Wśród zdarzeń jednorazowych Idea Bank wymienia odpisy dotyczące wyceny wartości firm Tax Care i Idea Money (553 mln zł), zmiany w obszarze modeli szacowania strat oczekiwanych (407 mln zł), utworzenie odpisu aktualizującego z tytułu odroczonego podatku dochodowego (399 mln zł) oraz zawiązanie rezerw wynikających z wcześniej sprzedawanych produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych (358 mln zł).

Bank otrzymał od KNF pismo zawierające zalecenie, zgodnie z którym został zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań polegających na zwiększeniu funduszy własnych banku poprzez podwyższenie kapitału zakładowego do poziomu gwarantującego osiągnięcie i utrzymanie wskaźników kapitałowych, w drodze objęcia akcji nowej emisji, w terminie do 26 kwietnia 2019 roku.

W przeciwieństwie do Getin Noble Banku, w przypadku Idea Banku odpływ depozytów nie był aż tak znaczący. Na koniec grudnia Idea stan należności od klientów wynosiły 17,08 mld zł wobec 19,27 mld zł na koniec trzeciego kwartału. W oczy rzuca się natomiast inna pozycja, która w bilansach banków spotyka się nie tak często. To 834 mln złotych zobowiązań wobec Narodowego Banku Polskiego.

- Bank podlega obecnie due dilligence przeprowadzanego z udziałem kilku inwestorów typu private equity. Obecnie proces ten wkroczył w fazę badania wyników końca 2018 r. – czytamy w raporcie.

Rozliczenia z przeszłością

– Rok 2018 był dla Idea Banku rokiem trudnym, pełnym wyzwań, prób i zmian. Rok ten bank kończy istotną stratą, będącą efektem rozliczenia z przeszłością, ale co ważne bogatszy o doświadczenia, które pozwolą w przyszłości na budowę organizacji stabilnej i bezpiecznej – czytamy w liście do akcjonariuszy, pod którym podpisał się prezes Jerzy Pruski.

W dalszej części listu prezes Idea Bank przyznał, że realizowany przed 2018 r. model biznesowy nastawiony na dynamiczny wzrost okazał się porażką.

– Doświadczenia pokazały, że model ten oraz błędy popełnione w zarządzaniu ryzykiem doprowadziły do szeregu konsekwencji, z którymi obecnie przyszło się mierzyć organizacji – czytamy.

Prezes Pruski przyznał także, że ubiegłoroczne turbulencje spowodowały nadszarpnięcie zaufania do banku – jego odzyskanie jest teraz podstawowym celem notowanej na GPW spółki.

– Bank w roku 2019 zamierza skupić się na budowie zaufania klientów do organizacji, mając na uwadze m.in. następstwa udziału w procesie dystrybucji obligacji GetBack SA. Spowodowały one zarówno nadszarpnięcie zaufania i w konsekwencji spadek zainteresowania klientów usługami Grupy oraz zmianę perspektywy jego dalszego rozwoju, jak i przełożyły się na wartość cen akcji banku na Giełdzie Papierów Wartościowych – napisał.

Jak podkreślił prezes, „wpis na Listę ostrzeżeń publicznych spowodował znaczący odpływ depozytów i konieczność wdrożenia działań awaryjnych dla podtrzymania płynności banku”. Jak przypomniał, „każdego dnia jednak bez zakłóceń realizowaliśmy zlecenia klientowskie, opanowując bezprecedensowy kryzys płynnościowy oraz aktywnie podjęliśmy działania mające na celu wzmocnienie kapitałowe banku oraz poprawę jego rentowności”.

W ostatnim fragmencie listu Jerzy Pruski zapowiedział wdrożenie w Idea Banku licznych zmian. Poza podjęciem próby opracowania nowego modelu biznesowego, spółka przygotowuje się także do ewentualnego połączenia z Getin Noble Bankiem lub wariantu zakładającego zmniejszenie skali działania i stworzenie banku specjalistycznego.

– Wyciągając wnioski z dotychczasowych doświadczeń, zrezygnowaliśmy z dystrybucji szeregu bardziej skomplikowanych produktów, koncentrując się na prostszych, niosących mniejsze ryzyko instrumentach. Zmieniono procedury i zasady kontroli wewnętrznej. Znacznie większy nacisk położono na aspekty etyczne i odpowiednie szkolenie pracowników. Rozpoznane błędy i zdefiniowane straty mają na celu przygotowanie pola dla dalszej budowy nowego modelu biznesowego – dodał.

– Chciałbym podziękować klientom i inwestorom, którzy pozostali z nami w tym trudnym okresie, korzystając z naszych produktów i usług i utrzymując posiadane pakiety akcji i obligacji oraz pracownikom za ich ciężką pracę i nadzwyczajne wysiłki, dzięki którym bank z sukcesem przeszedł przez próbę ostatnich miesięcy. Wierzę, że rok 2019 będzie dla Idea Banku przełomowy, rozpoczynając nowy, lepszy rozdział naszej wspólnej historii – zakończył.

Bank szuka inwestora

Luka kapitałowa Idea Banku po publikacji wyników za 2018 rok wynosi 1,3 mld zł na poziomie skonsolidowanym – poinformował prezes Idea Banku Jerzy Pruski na konferencji podsumowującej wyniki banku za 2018 rok. Bank szuka inwestora, scenariuszem alternatywnym jest sprzedaż około połowy aktywów.

Celem strategicznym banku jest znalezienie inwestora.

„Proces poszukiwania inwestora wkroczył w kolejną fazę. Kolejnym etapem jest publikacja wyników za 2018 rok. W lutym badanie due diligance było oparte o wyniki za III kwartał zeszłego roku, teraz badanie trwa w oparciu o wyniki za cały rok” - powiedział Pruski na konferencji.

Zarząd banku uznał, że scenariuszem alternatywnym, który mógłby być użyty, gdyby proces pozyskiwania inwestora się przeciągnął, będzie skokowa redukcja RWA (aktywa ważone ryzykiem – przyp. PAP) i koncentracja na obsłudze rynku wierzytelności leasingowych.

„To jest bardzo rentowna działalność, temu modelowi towarzyszyłaby znaczna redukcja kosztów” – powiedział Pruski.

Dodał, że skokowa redukcja aktywów polegałaby na sprzedaży mniej więcej połowy aktywów. 

MZ/KK/PAP

Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
5 10 inwestujacy01

Ciekawe czy pierwszy raz w życiu dostanę pieniądze z BFG za moje lokaty strukturyzowane w Idea Banku. Ps. Pani dalej do mnie dzwoni i oferuje nowe ;) A promocja na najwyższe oprocentowanie lokat chyba w takim wypadku dalej będzie trwać. W końcu nie mogą sobie pozwolić na kolejne straty klientów. Boje się tylko, że nasza kochana władza uchwali szybciutko spec ustawę w nocy na kolanie że Idea Bank ze względu na swoje nieetyczne działania z przeszłości nie będzie już dłużej chroniona przez BFG i depozyty nie podlegają ochronie. Czy komuś też przyszedł taki pomysł do głowy?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 7 marianpazdzioch

Nie mogą czegoś takiego zrobić. Jeśli braknie środków z BFG (ale sama Idea to mały bank, a upadłość to tylko jedna z opcji), to dług przejmuje państwo. Jeśli będzie od tego umywać ręce, to są silne sądy poza "tym krajem".

! Odpowiedz
7 29 skasowane_konto

słyszałem o doradcach którzy za pieniądze z prowizji budowali domy i kupowali mieszkania w centrum. A mówię tu o podrzędnych doradcach z oddziałów..

! Odpowiedz
10 31 kaczka-po-smolensku

wypłacać ? czy zakładać lokatę na 3,50%

! Odpowiedz
14 22 bialy_kruk

Smiem twierdzic ze na dzisiejszej sesji banki z wig20 dyskontuja bankructwo idea banku.

! Odpowiedz
8 15 onepropos

"834 mln złotych zobowiązań wobec Narodowego Banku Polskiego" zostało spłacone? Jeżeli tak to w jaki sposób?

! Odpowiedz
0 22 ertyy

Normalnie. Najpierw dostali przelew z NBPu, po czym po paru tygodniach wykonali przelew zwrotny. To była taka "poduszka" płynnościowa w zastępstwie depozytów.

! Odpowiedz
4 6 onepropos odpowiada ertyy

Mogli zrobić ten "przelew zwrotny" w sytuacji gdy Tier 1 wynosi 2,7 %?
Jeżeli tak to są kpiny z logiki przecież zagrożenie niewypłacalnością nie zmalało.

! Odpowiedz
9 7 onepropos odpowiada ertyy

Samcik na swoim blogu podaje takie dane:
"Tier 1 wynosi tylko 1,35%, a TCR – 2,7%."
Więc... jak w tej sytuacji NBP mógł pozwolić na zwrot pożyczki?
Przecież to jest narażanie klientów banku na bankructwo?

! Odpowiedz
1 16 ertyy odpowiada onepropos

Czymś innym są kapitały banku (których brakuje), a czymś innym płynność wynikająca z wystarczającej wartości depozytów klientów.

W obecnej sytuacji konieczne jest dokapitalizowanie banku (np. przez emisję akcji dla inwestora) a nie dodatkowa płynność (np. z NBP albo z depozytów).

! Odpowiedz
1 5 onepropos odpowiada ertyy

Z raportu banki Idea na koniec 2018
Gotówka i operacje z bankami centralnymi = 884 679 mil
Zobowiązania wobec banku centralnego = 834 319 mil
gotówka = 50 360 mil
Wiec pożyczka z nbp była jedynym zabezpieczeniem płynności banku.
Dlaczego została zwrócona?

! Odpowiedz
0 2 onepropos odpowiada onepropos

pomyłka chodzi o tysiące nie miliony

! Odpowiedz
17 37 dziobap

Oszuści, niech toną, nie udzielać pomocy.

! Odpowiedz
9 8 kaczka-po-smolensku

a co z depozytami ?

! Odpowiedz
47 12 lifeisbetter

Fuzja obu banków to setki milionów złotych oszczędności. Dzięki temu będą mogli skutecznie zawalczyć z konkurencją. I jaki ktoś postawił krzyżyk na Idea Banku to dziś mu pewnie zrobiło się głupipooooooooooooo.

! Odpowiedz
4 66 adamleszcz

Ile zostało ludzkich losów ukrzyżowanych dla ich gierek i prowizji lekko sobie wypłacanych. Jakaś dostała 5 mln za "doradztwo". Przecież to jest zgnilizna. Kto widzi, że te 5 mln wyłudzone od ludzi, głównie przez naciągaczy z Lion's Bank, to oszczędności, częstokroć całego życia, zamienione na obligacje GetBack, który potem tą ludzką krwawicą płacił takim słupom. Ciężko zarobione pieniądze wzięte ludziom.

Owe 5 mln, co zagarnęła jakaś, tak jedynie przy okazji, jako dodatek do naciąganej transakcji, to około 16 ludzi, ich dziesiątek lat pracy, dziesiątek tysięcy godzin żmudnej pracy, całkowicie zrujnowanych. Prawdziwe życiowe głębokie dramaty.

Co dopiero gdy pod uwagę weźmiemy całe złodziejstwo GetBack, i ich wspólników, jak PDM i znane Banki, w kwocie 2 miliardów złotych.

Widzicie to, przekładacie to na tragedie pojedynczych losów ludzkich, kreując te wilki, albo już wilkołaki, w owczej skórze, tych ich dopracowanych lic twarzy i wzroku, jakoby "solidności" i "uczciwości", i tych ich garniturków, kupowanych za oszczędności emerytki, kreując te wilki na "porządny" biznes, a nawet często, jak ich już zamkną, na ofiary aparatu sprawiedliwości?

Mają agonalne sumienie, ślepotę, która jedynie jeszcze widzi, i tak zanikający z wiekiem lat, żar owych nakradzionych ludziom milionów złotych, ślepotę, która nie pozwala dostrzec, że za każdym ukradzionym wyrafinowanie milionem złotych, pozornie w „duchu prawa”, stoją setki, tysiące ludzi, stoi po prostu ukrzyżowany przez bankiera człowiek i jego życie.

Tak właśnie kradną "białe kołnierzyki", z ich szyderczymi uśmieszkami, jakoby życiowych zwycięzców.

Jedynie zakompleksieni głupcy im przyklaskują, myśląc, że w ten sposób coś im kiedyś od nich, i tak jedynie z tyłu, spadnie, i będą mogli powąchać "życiowego sukcesu"...

Pieniądze przez GetBack via Banki od ludzi w kwocie 2.000 mln zostały wyłudzone, a zabezpieczono 4% tj. 80 mln, które i tak jako sztucznie wykreowana "ofiara" zagarnie taki złodziej GetBack albo jakiś Bank. W duchu "prawa" zalegalizowana została także, przez złodziejski układ, kradzież 75% tych pieniędzy. I jeszcze jakiś taki dumnie epatuje zastępczą nazwą, dla tego złodziejstwa, operując w swej zboczonej nowomowie pojęciem "strzyżenie obligatoriuszy". Splunąć nawet nie warto na takie chamstwo.

Złodziejski i nikczemny układ od poziomu ustawodawstwa, gdzie banksterscy oszuści, jako instytucje, które doskonale wiedziały co jest grane i co robią, są po prostu chronieni, a pokrzywdzeni oprócz spotkań i przemijającej uwagi, i iluś symbolicznych aktów aresztowanych płotek, i sejmowych dywagacji, pozostają na sam koniec z niczym, swoją tragedią i bezradnością.

Taka ta obecna rzeczywistość bankstersko-finasowego piekiełka. Rządzący nie chronią faktycznie obywateli, bo szopka, która w ogóle nie przybliża do odzyskania ukradzionych oszczędności, jest po prostu pusta, i ostatecznie, dla faktycznych ofiar tego wszystkiego, bez znaczenia.

Warto zogniskować swą uwagę także na człowieku, tym małym, na samym końcu. To bardzo dobra inwestycja, dla własnego dobra.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 7 marianpazdzioch

Od ręki znaczną część tego złodziejstwa "białych kołnierzyków" mogliby uciąć politycy stanowiąc odpowienio surowe prawo, które byłoby egzekwowane. Niestety oni siedzą na tej samej gałęzi co złodzieje i nie będą jej pod sobą ciąć.

! Odpowiedz
5 50 gerwazy-

Początek końca.
Skończy się na nacjonalizacji za 1zł i zmianie obywatelstwa jednego 'dżentelmena'

! Odpowiedz
7 52 onepropos

Kapital wlasny banku maleje o 85%, Tier 1 obniża się do 2,7 proc i bank dziala dalej? Ktos wyjasni ten fenomen?

! Odpowiedz
3 49 skasowane_konto

niech ten raport będzie przestrogą dla nowych agresywnych graczy na rynku finansowym. Te czasy cowboyki się już w Polsce skończyły i każdy kto jeszcze raz tego spróbuje dostanie po dupie. Trzeba cały czas bardzo ostro kontrolować wszelkiej maści firemki inwestycyjne, bo tam ludzie nadal potrafią stracić na "kasynie" całe oszczędności nie wiedząc nawet co się stało.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
70 23 grzegorzkubik

Czarnecki po prostu jest oszustem. Chcesz zysku zainwestuj w mBank. Porządny i solidny bank.

! Odpowiedz
4 43 jonh_bastard

Prezes Pruski. Polski prezes!

! Odpowiedz
10 72 adamleszcz

Oszuści z Lion's Idea okradali staruszki na GetBack, rujnowali zaufanie długoletnich Klientów, pakując ich podstępem w GetBack, niszczyli ludziom majątki życia! Zatruli i spalili wiele losów ludzkich! Oszukują w odpowiedziach na Reklamacje, nie odpowiadają w ogóle na pytania Rzecznika Finansowego. Dalej są tymi kim byli. Pospolitymi krętaczami. Dla mataczenia wystawili na odstrzał kilku swoich. I powoli wraca do nich to co zasiali... To dopiero początek. I niech ich piekło pochłonie za to oszustwo i złodziejstwo! Oddajcie mi moje pieniądze przeklęte szuje pseudobankowe!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
10 54 ertyy

Sporo osób pisze, że Idea Bank rozliczył się przeszłością i teraz będzie już tylko lepiej.

Nie.

Proszę zwrócić uwagę na strony 31-33 skonsolidowanego raportu finansowego, dotyczące rezerwy na roszczenia klientów związane ze sprzedażą bez uprawnień obligacji GetBack przez bank.

Mimo, że tylko samych roszczeń wynikających z reklamacji jest na 357 mln + kara z KNF + kara z UOKiK, to bank nadal ma zawiązaną rezerwę tylko na 14 mln.

Sama kara z UOKiK to potencjalnie 10% obrotu za każde naruszenie. A bank naruszał interesy swoich klientów przez kilka lat.

Więcej szczegółów na ten temat w moich wcześniejszych postach.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
32 25 _moonlight

Podsumowaniem, najbardziej zwiewnym, tego raportu jest krótkie zdanie - męczenie buły. Nikt nie spodziewał się plusu. Każdy wiedział, że potrzeba inwestora. Kryzys płynnościowy opanowany i to jest news.

! Odpowiedz
2 22 ertyy

To, że bank nie ma problemów z płynnością (już) to nic nowego.

Problem jest inny. Nadal nic nie zrobiono z problemem roszczeń klientów ubranych w obligacje GetBack przez Idea Bank.

! Odpowiedz
32 16 mateuszkaczmarek

Plan naprawczy jest na bieżąco konsultowany z KNF - będzie dobrze. Na razie realizacja przebiega pomyślnie. Zobaczymy jak na to zareaguje rynek.

! Odpowiedz
5 30 modulometer

no przecież widać. getin i IB po 10% w plecy a PKO i PEKAO ponad 2% - Rynek wycenia koszty wydobycia wraków z dna. Bank zgłosił spełnienie przesłanek o niewypłacalnosci z przyczyn regulacyjnych. Regulator może raz czy dwa zwolnić czy obniżyc wymogi , ale nie może robić tego cały czas.

! Odpowiedz
60 82 grzegorzkubik

Teraz widzicie dlaczego Pan Czarnecki rozkręcił aferę KNF. Najpierw podano marne wyniki Getin Banku a teraz Idei. Ja głowę zachodzę jak to możliwe, że tak dużo ludzi nie tak dawno broniło tego Pana. W internecie jest sporo materiałów na 2 kliknięcia. Większość o aferach z poliso lokatami ale też z obligacjami Getback. Jeśli Wam byłoby malo to polecam archiwalne informacje z TVP.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
25 78 modulometer

Czarnecki powinien mieć zakaz prowadzenia działalnosci bankowej. Zatrudnianie mlodych gniewnych rekinów bankowości skończyło się najpierw wykolejeniem Getinu a potem Idei. Źródłem problemów było przyjecie ultraagresywnego modelu biznesowego , zatrudnienie menedżerów typu 'po mnie choćby potop' i zwykła nieodpowiedzialność.
Jak się osypało to zatrudnił dopiero najlepszych prezesów na rynku. Teraz mamy pytanie - jak sytuacja wygląda teraz. Za kilka minut poznamy odpowiedź na pytanie jak przyjmie to rynek i czy Idea popłynie razem z resztą banków które bedą zmuszone do wyłożenia kilku miliardów czy też sytuacja rzeczywiście jest juz pod kontrolą.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
29 12 sel

Przecież to jest właściciel i jako jedyny bank w Polsce ponad 50% polski właściciel, który zatrudnia setki doświadczonych bankowców Polaków na nich plujesz?

! Odpowiedz
19 5 sel

Przecież to jest właściciel banku, w ponad 50% jedyne takie polskie banki ponad 50% w polskich rękach ,a do tego zatrudnia setki polskich bankowców i do nich masz pretensje? czy do rządu który różnie traktuje różne banki i własne przepisy, tworzone na kolanie ?

! Odpowiedz
2 2 marianpazdzioch

Dużo jest kuców od Korwina, a ci są bardzo aktywni w Internecie. Ideolo nie pozwala im patrzeć dalej niż na obrazek pokrzywdzonego przez złe państwo "biznesmena". Ale to już jest osobny rozdział, jak śpiewał poeta.

! Odpowiedz
50 43 sweetlucy

Kredyt z NBP spłacony przed czasem, LCR na poziomie 191%. W listopadzie nie do pomyślenia. Chyba pierwszy tak dobrze zrealizowany plan naprawczy podmiotu finansowego w PL.

! Odpowiedz
78 44 alm1956

Idea Bank uciekł przed silnymi objęciami skarbu Pańśtwa. Imponuje to, że prywatna, polska inicjatywa może przezwyciężyć tak srogie kłopoty.

! Odpowiedz
5 31 gerwazy-

"Polska inicjatywa"...
Boże chroń przed takimi cudotwórcami jak L.C.

! Odpowiedz
19 12 koral123

mogę dać lajka pod raportem ¯\_(ツ)_/¯

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
IDEABANK 0,00% 2,36
2020-01-21 17:00:00
WIG -0,84% 58 616,01
2020-01-21 17:15:01
WIG20 -0,92% 2 158,04
2020-01-21 17:15:01
WIG30 -0,92% 2 484,45
2020-01-21 17:15:01
MWIG40 -1,06% 4 040,51
2020-01-21 17:15:01
DAX 0,05% 13 555,87
2020-01-21 17:37:00
NASDAQ -0,19% 9 370,81
2020-01-21 22:03:00
SP500 -0,27% 3 320,79
2020-01-21 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.