REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Więcej danych publicznych dostępnych do wykorzystania

2021-12-08 06:12
publikacja
2021-12-08 06:12
Więcej danych publicznych dostępnych do wykorzystania
Więcej danych publicznych dostępnych do wykorzystania

Ułatwienie dostępu do danych publicznych, a także zwiększenie ich ponownego wykorzystywania do tworzenia innowacyjnych produktów i usług to cel ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Wchodzi ona w życie w środę.

Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do przepisów UE ws. otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Głównym celem ustawy jest zwiększenie podaży otwartych danych i stworzenie optymalnego otoczenia regulacyjnego dla efektywnego wykorzystania informacji sektora publicznego, by można było tworzyć nowe produkty i usługi.

Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie kategorii danych o wysokiej wartości, których ponowne wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Chodzi np. o dane geoprzestrzenne, meteorologiczne czy dotyczące przedsiębiorstw i ich własności. Od środy dane te będą musiały być udostępniane - co do zasady - bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API).

Przepisy przewidują też, że podmioty zobowiązane będą musiały udostępniać dane dynamiczne do ponownego wykorzystywania niezwłocznie po ich zgromadzeniu oraz za pośrednictwem API. Do danych dynamicznych, tj. podlegających częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie rzeczywistym - w szczególności ze względu na ich zmienność lub szybką dezaktualizację - mogą należeć np. środowiskowe, wygenerowane przez czujniki czy o ruchu.

Ustawa obejmuje także dane badawcze w zakresie, w jakim zostały wytworzone lub zgromadzone w ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych oraz są już publicznie udostępniane w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w szczególności w repozytorium instytucjonalnym lub tematycznym. Danymi badawczymi mogą być np. wyniki eksperymentów, pomiarów, ankiet czy obserwacji prowadzonych w terenie. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś

mww/ mmu/

Źródło:PAP
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Samorządy i regiony

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki