REKLAMA

Więcej akcji w portfelach OFE

2000-07-07 00:00
publikacja
2000-07-07 00:00

Więcej akcji w portfelach OFEW czerwcu OFE zainwestowały na giełdzie prawie 300 mln zł, czyli ok. połowy nowych środków z ZUS-u. Łączna wartość lokat funduszy na GPW przekroczyła 1,77 mld zł, co stanowiło 30,1% całości aktywów rynku. Ten wzrost zaangażowania w akcje wynikał jednak głównie z poprawy sytuacji politycznej kraju w stosunku do końca maja. Wtedy zaangażowanie OFE na GPW osiągnęło najniższy poziom od czterech miesięcy, wynoszący 28,2% aktywów, ze względu na zamieszanie wokół koalicji AWS-UW. OFE zwiększyły zaangażowanie na giełdzie Zakupy za 300 mln zł O blisko 300 mln zł wzrosła wartość inwestycji OFE w akcje. Oznacza to, że w czerwcu prawie połowa napływających do funduszy środków została przeznaczona na zakupy tych walorów. Łącznie fundusze zaangażowały na GPW prawie 1,8 mld zł. Ten wzrost wynikał z polepszenia sytuacji politycznej w kraju. W czerwcu, po raz pierwszy od trzech miesięcy, wzrosło zaangażowanie funduszy emerytalnych w akcje. Na GPW OFE zainwestowały łącznie 1 772 mln zł (ponad 30% swoich aktywów). W maju ten udział wynosił niewiele ponad 28%, a wartość aktywów ulokowanych w akcjach wynosiła 1 486 mln zł. W czerwcu wartość aktywów OFE wzrosła o ponad 614 mln zł. Biorąc pod uwagę przyrost wartości jednostki rozrachunkowej, który średnio wyniósł 1,7%, większość tej kwoty stanowiły nowe składki, przesłane przez ZUS. Oznacza to, że prawie połowę napływających środków fundusze przeznaczyły na zakupy akcji na giełdzie. Inwestycje na giełdzie najbardziej zwiększył OFE Polsat, który niemal podwoił wartość swoich lokat w akcjach (z 3,36 mln zł do ponad 6,5 mln zł). Także zaangażowanie OFE Winterthur, Ego i Domu wzrosło o ponad 50%. Z tej grupy tylko OFE Ego w czerwcu uzyskał mniejszy od średniej przyrost wartości jednostki. Pozostałe trzy należały do grupy najlepszych OFE w ubiegłym miesiącu. Jednak, jak wyjaśniają zarządzający, większe zakupy funduszy nie tyle były związane z poprawą prognoz dla GPW, ile z polepszeniem sytuacji w kraju w stosunku do maja, kiedy ważyły się losy koalicji AWS-UW. – Wzrost zaangażowania w akcje wynikał bardziej z doboru spółek i zakupów akcji, które uznaliśmy za niedowartościowane i mające potencjał wzrostu, niż z prognoz makroekonomicznych – powiedział Adam Chełchowski, wiceprezes PTE Winterthur. – Stan aktywów na koniec czerwca oznacza dla nas raczej powrót do normalnej sytuacji – powiedział Andrzej Pawłowski, zarządzający OFE Ego. – Na koniec maja mieliśmy mniej akcji ze względu na ówczesną sytuację, związaną z niepewnością polityczną. Zazwyczaj jednak nasze zaangażowanie jest wyższe od średniej. Bardziej ostrożne były duże fundusze, których zaangażowanie w akcje wzrosło nieznacznie. – Nie zmieniły się specjalnie warunki działania – wyjaśnił Piotr Szczepiórkowski, wiceprezes PTE Commercial Union. – Ani spółki nie osiągają lepszych wyników, ani nie poprawiły się perspektywy dla giełdy. Wysoki udział akcji w portfelu przez cały czas utrzymuje OFE Bankowy (drugi pod względem osiągniętego wzrostu wartości w ubiegłym miesiącu), który jednak w stosunku do maja zmniejszył swoje zaangażowanie na GPW z ponad 43% aktywów netto do niespełna 40% na koniec czerwca. Poza Bankowym jeszcze 8 funduszy zdecydowało się na obniżenie udziału akcji w aktywach. Najbardziej OFE Kredyt Banku, który jednak prawdopodobnie akurat przebudowywał portfel inwestycyjny. Z danych przedstawionych przez OFE w raportach wynika, że największe fundusze koncentrują się na akcjach spółek, notowanych na rynkach GPW. Wynika to zapewne z faktu, że najwięksi są w stanie wykorzystać swoją siłę, czyli wielkość aktywów oraz wartość posiadanych przez siebie akcji, do uzyskiwania lepszych cen za posiadane walory. Przykładem może być OFE Commercial Union, któremu podczas negocjacji z Holstenem udało się wytargować wyższą cenę w wezwaniu na Broka. Mniejsi już takich możliwości nie mają i muszą poszukiwać innych źródeł zysku. Właśnie przede wszystkim małe i średnie OFE inwestują na rynku NFI. Tylko kilka funduszy wykazało w swoich sprawozdaniach PDA Netii. Są to OFE AIG, Zurich-Solidarni oraz Polsat. – Uważamy, że spółka jest warta zainteresowania – powiedział Robert Woźny, wiceprezes PTE Polsat. – Obecnie dostała koncesję na działalność w Warszawie, co dodatkowo działa na jej korzyść.
Marek Siudaj


Źródło:
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki