REKLAMA

Wiceminister: Wstrzymanie sprzedaży ziemi pozwoliło na zwiększenie dzierżaw

2023-01-10 19:15
publikacja
2023-01-10 19:15

Wstrzymanie sprzedaży państwowych gruntów, zgodnie z ustawą z 2016 r., pozwoliło na zwiększenie dzierżaw ziemi dla rolników indywidualnych - mówił we wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

Wiceminister: Wstrzymanie sprzedaży ziemi pozwoliło na zwiększenie dzierżaw
Wiceminister: Wstrzymanie sprzedaży ziemi pozwoliło na zwiększenie dzierżaw
fot. Irene Miller / / Shutterstock

Wiceminister zaznaczył, że celem wprowadzenia ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu było wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne niezwiązane z rolnictwem. Zmiany wprowadzone tą ustawą spowodowały, że podstawową formą zagospodarowania państwowych nieruchomości stała się ich dzierżawa.

Zaznaczył, że w okresie od 2016 r. do września 2022 r. nastąpił wzrost liczby umów dzierżawy o 11,3 tys., tj. o blisko 20 proc. Powierzchnia gruntów pozostających w dzierżawie w tym okresie wzrosła o prawie 58 tys. ha.

"Było to możliwe dzięki konsekwentnej polityce przedłużania umów. W okresie od 2017 r. do września 2022 r. przedłużono 33,3 tys. umów dzierżawy na powierzchnię prawie 629 tys. ha. Zmniejszyła się również powierzchnia gruntów nierozdysponowanych, tj. w analizowanym okresie o 77,3 tys. ha" - poinformował Romanowski.

Wiceminister wyjaśnił, że ewentualne przedłużenie umowy dzierżawy nie jest automatyczne. KOWR, rozpatrując wniosek dzierżawcy, dokonuje szerokiej analizy wszystkich aspektów związanych z kontynuowaniem danej umowy m.in. chodzi o profil prowadzonej produkcji rolniczej, udział w programach finansowanych albo współfinansowanych ze środków pomocowych, poniesione nakłady itp. "Każda umowa podlega więc odrębnej analizie, w szczególności pod względem zasadności jej kontynuowania w dotychczasowym lub zmienionym kształcie, a także pod względem oceny wysokości czynszu" - zaznaczył Romanowski.

Własna działalność gospodarcza a podatki

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Własna działalność gospodarcza a podatki

Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Wiceminister zwrócił uwagę, że umowa nie może być przedłużona, jeżeli istnieją przeszkody formalno-prawne do jej przedłużenia, np. dzierżawca nie

złożył oświadczenia co do propozycji wyłączenia części dzierżawionej nieruchomości (w ramach obowiązku wyłączenia 30 proc. powierzchni użytków rolnych), zgodnie z przepisami ustawy o gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 2011 r. Takie nieruchomości muszą być zwrócone do KOWR i trafią ponownie do rolników na powiększenie gospodarstw rodzinnych.

Sprawa dotyczy 144 umów na dzierżawę łącznie na 96 tys. ha. Umowy te wygasną w latach 2023-2026. Najwięcej gruntów powinno być zwrócone w tym roku, bo aż 37 tys. ha. W kolejnych latach: 2024 i 2025 - po ok. 22 tys. ha i w 2026 - 36 tys. ha.

Nieruchomości zanim trafią do rolników, muszą być przygotowane do sprzedaży. "Ze względu jednak na możliwość wystąpienie sytuacji często niezależnych od KOWR np. problemy z dokonaniem podziałów geodezyjnych, Krajowy Ośrodek by zabezpieczyć mienie (...) bierze pod uwagę możliwość zawarcia umów w trybie bezprzetargowym z jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa" - powiedział Romanowski.

Zaznaczył, że często dotyczy to wyspecjalizowanych w intensywnej hodowli gospodarstw rolnych. "Dlatego, żeby zapewnić ciągłość takiej produkcji i nie doprowadzić do jej likwidacji KOWR bierze również pod uwagę możliwość tworzenia Ośrodków Produkcji Rolniczej" - zaznaczył.

Według części posłów opozycji, konieczność zwrotu dobrze prosperujących gospodarstw, może wywołać problemy dla przemysłu przetwórczego jak i spowodować zakłócenia na rynku pracy. Zarzucano KOWR także zbyt wolne tempo dzierżaw, jak i wskazywano na nieprawidłowości w procesie dzierżaw.

Romanowski poinformował, że w 2016 r. nastąpił wzrost powierzchni wydzierżawionej do ok. 59 tys. ha. W kolejnych latach KOWR wydzierżawiał od 36-53 tys. ha rocznie.

Przypomniał, że w okresie od 1992 roku, tj. od początku działalności poprzedników prawnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, do 30 września 2022 r. przejęto do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ponad 4,7 mln ha, z czego trwale rozdysponowano ponad 3,1 mln ha.

Stan gruntów pozostających w państwowym zasobie na 30 września ub.r. wynosił ogółem 1,345 mln ha, z czego grunty znajdujące się w dzierżawie stanowiły nieco ponad 1 mln ha. Do rozdysponowania pozostało ok. 158 tys. ha. Jednak znaczna część tych gruntów charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem oraz innymi niekorzystnymi cechami (np. nieuregulowane stosunki wodne, grunty zakamienione, położone na skarpach, urwiskach, między wałami przeciwpowodziowymi, itp.) (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ skr/

Źródło:PAP
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rolnictwo

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki