REKLAMA
WAŻNE

Wcześniejsze wystawianie faktur już w 2014 roku - za i przeciw

2013-11-04 07:00
publikacja
2013-11-04 07:00

Rok 2014 będzie przełomowy w odniesieniu do fakturowania, wprowadzonych zostanie bowiem wiele zmian. Pierwszą z nich jest likwidacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur i przeniesienie jego treści bezpośrednio na grunt ustawy o podatku od towarów i usług.

Zapisy ustawy o VAT od 2014 roku będą zawierały również regulacje, których wcześniej nie było w polskim prawie. Określono m.in. zasady dotyczące wystawiania faktur przed dokonaniem sprzedaży. Czy jednak opcja ta będzie dla podatników opłacalna?

Wystawianie faktur - zasada ogólna

Od 2014 roku przepisy ustawy o VAT zakładają odejście od zrównania powstania obowiązku podatkowego z momentem wystawieniem faktury (wyjątkiem są m.in. usługi budowlane, dostawa energii elektrycznej, czy też świadczenie usług mediowych, w tym telekomunikacyjnych). Zgodnie z nowo dodanym art. 19a ust. 1 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Art. 106i ust. 1 ustawy określa natomiast termin, w którym należy wystawić fakturę. Dokument ten musi zostać sporządzony nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

faktura» Dodatkowe zastrzeżenia w fakturach
Powyższy termin nie ma natomiast żadnego wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. Wystawienie faktury 10 lutego za dostawę towarów dokonaną w dniu 25 stycznia nie spowoduje przesunięcia konieczności rozliczenia VAT na kolejny okres. Obowiązek podatkowy powstanie w okresie, w którym miała miejsce dostawa, czyli w styczniu.

Nowe regulacje dotyczą również terminu, w jakim należy zafakturować otrzymane zaliczki i przedpłaty. Zgodnie z art. 106i ust. 2: Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, (...) fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy". Oznacza to również pewną dowolność w terminie wystawienia faktury, bowiem podatnik nie będzie miał obowiązku sporządzenia dokumentu w ciągu 7 dni od jej otrzymania, tak jak ma to miejsce obecnie. Czas ten zostaje zatem znacznie wydłużony. Obowiązek podatkowy powstaje wówczas z chwilą otrzymania zaliczki, na co wskazuje zapis art. 19a ust. 8.

Faktury do 30 dni przed

Ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza również nową regulację, która została zawarta w art. 106i ust. 7: Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed:

1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;

2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty."

Zapis punktu 1 nie dotyczy jednakże wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4 (m.in. usługi i dostawy ciągłe, media, najem, stała obsługa prawna i biurowa), jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Nowy zapis zezwala zatem na wcześniejsze wystawienie faktury, która nie dokumentuje dokonania dostawy, wykonania usługi, czy też otrzymania zapłaty. Nie spowoduje ona tym samym powstania obowiązku podatkowego. Warto jednak rozważyć wszystkie za i przeciw, które stoją za tego typu fakturami.

Korzyści z wystawiania faktur przed dostawą

Jednym z niewątpliwych plusów korzystania z opcji wystawiania faktur do 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi jest odejście od zbędnej papierologii. Na dzień dzisiejszy do jednego zamówienia może zostać wystawionych kilka dokumentów - jeżeli przykładowo firma zajmuje się handlem artykułami biurowymi, swojemu kontrahentowi może wystawić pro formę, jako ofertę handlową, następnie fakturę zaliczkową na otrzymaną przedpłatę, a po zrealizowaniu zamówienia - fakturę końcową. Te 3 dokumenty od stycznia 2014 roku będą mogły zostać zastąpione jednym. Oznacza to znaczną oszczędność papieru i toneru do drukarki.

faktura korygująca» Wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę
Drugim z aspektów jest oszczędność czasu. Wystawianie jednej faktury zamiast trzech odrębnych, pozwoli skrócić dotychczasowe czynności o kilka minut, co w przełożeniu na ilość kontrahentów może dać sporą oszczędność czasu. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobowe działalności, mogą jednego dnia wystawić kilka faktur do przyszłych zleceń. Tym samym nie muszą skupiać swojej uwagi na dokumentowaniu transakcji, tylko na ich realizacji.

Wcześniejsze wystawianie faktur będzie również pomocnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy planują urlop. Wszystkie dostawy towarów czy usługi, które mają zostać dokonane podczas jego nieobecności, może zafakturować jeszcze przed wyjazdem. Podobnie będzie w przypadku choroby. Przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim, by nie stracić uprawnień do zasiłku chorobowego, nie ma prawa m.in. wystawiać faktur w tym czasie. W takim przypadku na dzień przed pójściem na zwolnienie może zająć się przygotowaniem dokumentów sprzedaży.

Również nabywcamoże odnieść w pewnym stopniu korzyść z wcześniejszego otrzymania faktury. Wprawdzie moment wpływu dokumentu nie uprawni go jeszcze do odliczenia podatku VAT, będzie musiał poczekać na dostawę towarów lub wykonanie usługi, jednakże jak tylko to nastąpi, będzie w posiadaniu dokumentu, który da mu takie prawo.

Są również minusy

Niestety są również aspekty przemawiające przeciw wcześniejszemu wystawianiu faktur. Do najważniejszych z nich należy moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku dochodowego. Zgodnie z art. 14 ust 1c updof, za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy lub wykonania usługi (albo częściowego jej wykonania), nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury, albo

  • uregulowania należności.

Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych wzmianek by termin powstania obowiązku podatkowego miał ulec zmianie. Co za tym idzie, nawet jeśli sprzedaż jeszcze nie zostanie dokonana, moment wystawienia faktury będzie obligował podatnika do wykazania przychodu i zapłaty zaliczki na podatek dochodowy.

Należy również przyjrzeć się dokładnie zapisowi ustawy o VAT, który określa, że faktura może zostać wystawiona najwcześniej na 30 dni przed dostawą towaru, wykonaniem usługi bądź otrzymaniem zaliczki. Jak należy postąpić, jeśli podatnik nie zmieści się w tym czasie bądź do sprzedaży nie dojdzie w ogóle? Ustawa o podatku od towarów i usług nie reguluje tej kwestii. Należy jednak mieć na uwadze zapis art. 62 ust. 1 Kodeksu karnego skarbowego, w myśl którego Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych."Organy skarbowe mogą zatem ukarać podatników, tym samym dyscyplinując ich do przestrzegania zapisów ustawy o VAT.

 »Z jakich faktur nie można odliczyć VAT? 

Kolejną kwestią są konsekwencje otrzymania takiej faktury przez nabywcę. Faktura wystawiona przed realizacją zamówienia, jak wspomniano wcześniej - może przynieść pewne korzyści. Niestety może również stanowić utrapienie. Samo otrzymanie faktury nie pozwoli na odliczenie podatku VAT. Co za tym idzie, od 2014 roku przedsiębiorcy będą musieli pilnować dwóch dat: otrzymania faktury oraz realizacji dostawy bądź uznania usługi za wykonaną. Trzeba mieć bowiem na uwadze regulacje ujęte w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, zgodnie z którym: Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy."

Możliwość wystawienia faktury do 30 dni przed dokonaniem dostawy, wykonaniem usługi bądź otrzymaniem zaliczki, jest tylko dodatkową opcją, którą zapewniają ustawodawcy. Oczywiście istnieją zarówno aspekty za" jak i przeciw" wystawianiu tego typu dokumentów. Podatnicy mogą sami decydować, czy tego typu rozwiązanie w ich przypadku okaże się korzystne.

autor - Beata Kostrzycka - specjalistka d/s księgowości wfirma.pl

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (2)

dodaj komentarz
~itakplacisz
Dla US tym lepiej jeśli to potrwa kilka lat. Albo jeden albo drugi zapłaci w końcu odsetki ustawowe od zaległości podatkowej albo jego optymalizacja podatkowa nie będzie maksymalna ( tj. obaj potraktują podatkowo usługę jak wykonaną i stosowanie rozliczą podatki "tu i teraz"...tylko czy to nie będzie przesłanką Dla US tym lepiej jeśli to potrwa kilka lat. Albo jeden albo drugi zapłaci w końcu odsetki ustawowe od zaległości podatkowej albo jego optymalizacja podatkowa nie będzie maksymalna ( tj. obaj potraktują podatkowo usługę jak wykonaną i stosowanie rozliczą podatki "tu i teraz"...tylko czy to nie będzie przesłanką dla sądu że usługa faktycznie została rzetelnie wykonana ;-)? )
tak czy inaczej zawsze traci podatnik.
~zz
Ciekawe co będzie jeśli usługodawca wystawi fakturę, wykona częściowo lub nierzetelnie usługę, usługobiorca złoży reklamację i zacznie się spór. Według jednego usługa będzie dostarczona według drugiego nie. Odliczenie VAT będzie możliwe dopiero po ewentualnym rozstrzygnięciu sprawy w sądzie? Na to będzie w Ciekawe co będzie jeśli usługodawca wystawi fakturę, wykona częściowo lub nierzetelnie usługę, usługobiorca złoży reklamację i zacznie się spór. Według jednego usługa będzie dostarczona według drugiego nie. Odliczenie VAT będzie możliwe dopiero po ewentualnym rozstrzygnięciu sprawy w sądzie? Na to będzie w Polskim prawie będzie potrzeba poczekać kilka lat.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki